Login

Search "Maantiede"

Iloniemi, Jaakko - Maantieteelle emme mahda mitään, ebook

Maantieteelle emme mahda mitään

Iloniemi, Jaakko

13,90€

"Raskaimman sarjan vaikuttajan puheenvuoro Suomen asemasta maailmanpolitiikan pyörteissä." Pohjoismaat ovat olleet vuosikymmenet Euroopan vakaimpia alueita. Vakaus vain lisääntyi kun Baltian maat, Puola ja Saksan itäosat tulivat Naton turvallisuustakuiden…

Harle, Vilho - Muuttuva geopolitiikka, ebook

Muuttuva geopolitiikka

Harle, Vilho

22,85€

Kirjoittajat edustavat sekä maantiedettä ja aluetiedettä että politiikan, kansainvälisten suhteiden ja poliittisen historian tutkimusta. Teos on myös johdatus geopoliittisen ajattelun perusteisiin. Siksi se sopii oppikirjaksi erityisesti kansainvälisten suhteiden

Kleemola-Juntunen, Pirjo - Merioikeus ja Itämeri, ebook

Merioikeus ja Itämeri

Kleemola-Juntunen, Pirjo

58,45€

Itämeren alue on ainutlaatuinen niin maantieteen, ilmaston kuin ympäristönkin puolesta. Ainutlaatuisuus näkyy myös sen taloudessa, politiikassa ja hallinnossa. Merioikeus ja Itämeri on ensimmäinen Itämeren oikeusasemaa yleisesti kartoittava teos. Kirjassa tarkastellaan Itämeren

Juuti, Kalle - Ympäristöoppia opettamaan, ebook

Ympäristöoppia opettamaan

Juuti, Kalle

25,95€

Kirjassa luodaan katsaus kaikkien ympäristöopin tiedonalojen – fysiikan, kemian, biologian, maantieteen ja terveystiedon – olemukseen ja esitellään monipuolisesti erilaisia tapoja toteuttaa ympäristöopin opetusta. Kirjan kirjoittajat työskentelevät Helsingin

Massa, Ilmo - Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen, ebook

Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen

Massa, Ilmo

25,75€

Se esittelee erilaisia historian, antropologian, sosiologian, viestinnän, maantieteen, politiikan tutkimuksen ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmäpolkuja ja näyttää, kuinka moninaisia yhteiskuntatieteellisen ympäristö tutkimuksen menetelmät voivat olla ja