Login

Search "vanhuus"

Saarenheimo, Marja - Vanhenemisen taito, ebook

Vanhenemisen taito

Saarenheimo, Marja

19,50€

Vanheneminen ei ole sitä, miksi sen nuorena kuvittelee. Jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus vanheta omalla tavallaan. Eläkkeellä ei ole pakko suorittaa vaan voi rauhoittua aloilleen. Työuran jälkeinen elämä on kuitenkin lähes puolet aikuisiästä.…

Nurmi, Jari-Erik - Ihmisen psykologinen kehitys, ebook

Ihmisen psykologinen kehitys

Nurmi, Jari-Erik

29,20€

34,75€

Kirja tarkastelee ihmisen psykologisen kehityksen vaiheita varhaislapsuudesta keskilapsuuden ja nuoruuden kautta aikuisuuteen ja vanhuuteen sekä kehityspsykologian tutkimusmenetelmiä, tutkimuksen eettisiä kysymyksiä ja tutkimuksen historiaa.

Sinkkonen, Jari - Kiintymyssuhteet elämänkaaressa, ebook

Kiintymyssuhteet elämänkaaressa

Sinkkonen, Jari

23,70€

Kirjan pääteemana on kiintymyssuhteiden heijastuminen kaikkiin ihmisten välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Kirjassa kuvataan kiintymyssuhteiden merkitystä ja kehittymistä vauvaiästä vanhuuteen.