Login

Search "opetus"

Arnkil, Tom Erik - "Nehän kuunteli meitä!", ebook

"Nehän kuunteli meitä!"

Arnkil, Tom Erik

25,70€

He ovat olleet monin tavoin mukana sosiaalityön, opetuksen, psykoterapian, kuntoutuksen ja muiden suhteissa rakentuvien käytäntöjen kehittämisessä ja tutkimuksessa – ja kirjoittavat toiveikkaina. Suomessa on mahdollista askeltaa ohimenevien projektien sijasta

Rauhala, Lauri - Ihmiskäsitys ihmistyössä, ebook

Ihmiskäsitys ihmistyössä

Rauhala, Lauri

22,20€

Teos Ihmiskäsitys ihmistyössä palvelee opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstöä sekä tutkijoita, mutta myös jokaisen lukijan omaa inhimillistä kehitystä.

Ylikangas, Mikko - Mielen salat, ebook

Mielen salat

Ylikangas, Mikko

21,00€

Tieto edistää niin muistihäiriöisten hoitoa, neurologisesti sairaiden kuntoutusta kuin opetuksen ja työtilojen suunnitteluakin. Ajattelun ja mielen logiikan ymmärtäminen on hyödyksi, ratkottiinpa sitten ilmastonmuutoksen kaltaisia laajoja ongelmia tai yksilön

Keltikangas-Järvinen, Liisa - Temperamentti ja koulumenestys, ebook

Temperamentti ja koulumenestys

Keltikangas-Järvinen, Liisa

12,00€

Temperamentin huomioon ottaminen ajoissa vähentää syrjäytymistä ja erityisopetuksen tarvetta, mutta ennen kaikkea auttaa lasta kasvamaan tasapainoiseksi, stressiä sietäväksi ja itsensä hyväksyväksi aikuiseksi.
Liisa Keltikangas-Järvinen on suomalaisen

Anders, Broberg - Kliininen lapsipsykologia, ebook

Kliininen lapsipsykologia

Anders, Broberg

46,30€

Asiantunteva ja koulukuntiin sitoutumaton käsi- ja oppikirja on suunnattu psykologeille, psykiatreille sekä lasten terveydenhoidon, opetuksen, sosiaalityön ja mielenterveystyön ammattilaisille ja opiskelijoille. Teoksen ruotsalaiset kirjoittajat ovat kliinisen

Salmela-Aro, Katariina - Motivaatio ja oppiminen, ebook

Motivaatio ja oppiminen

Salmela-Aro, Katariina

27,10€

Kirjassa pohditaan motivaation ja oppimisen yhteyttä niin käytännön opetustyön kuin uuden motivaatiotieteen kannalta. Asiaan paneudutaan esimerkiksi kaveriverkostojen, opettajan roolin, eri oppiaineiden sekä kouluinnon ja -uupumuksen näkökulmista.