Login

Search "kansainvälinen toiminta"

Hankonen, Nelli - Johdatus sosiaalipsykologiaan, 10., uudistettu painos, ebook

Johdatus sosiaalipsykologiaan, 10., uudistettu painos

Hankonen, Nelli

From 8,80€

Esimerkit on poimittu laajalti kotimaisista lähteistä, joten lukija - yliopisto- tai korkeakouluopiskelija tai kuka tahansa inhimillisestä sosiaalisesta toiminnasta kiinnostunut - saa samalla käsityksen myös suomalaisesta alan tutkimuksesta. Kirjaan sisältyvä