Login

Search "opetus"

Purjo, Timo - Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta, ebook

Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta

Purjo, Timo

0,00€

Filosofian tohtori Timo Purjo ottaa teoksessaan kantaa arvokeskusteluun sekä kasvatuksellisena että yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena kysymyksenä. Työpaikoilla, muissa yhteisöissä ja yhteiskunnan eri tasoilla käydään loputonta arvokeskustelua,…

Nietzsche, Friedrich - Schopenhauer kasvattajana, ebook

Schopenhauer kasvattajana

Nietzsche, Friedrich

13,00€

Sitä kirjoittaessaan Nietzsche oli jo alkanut vieraantua suuren pessimistin filosofiasta, mutta ei itse filosofista: Schopenhauer on Nietzschelle ennen kaikkea innostava esikuva, jonka kasvattava vaikutus ei perustu opetuksiin ja dogmeihin, vaan inhimilliseen esimerkkiin,

Kallio, Jyrki - Mestari Kongin keskustelut. Kungfutselaisuuden ydinolemus, ebook

Mestari Kongin keskustelut. Kungfutselaisuuden ydinolemus

Kallio, Jyrki

25,75€

Mestari Kongin eli Kungfutsen opetusten pohjalle rakentunut kungfutselaisuus on jo yli kahden vuosituhannen ajan ollut itäaasialaisten yhteiskuntien henkinen selkäranka. Kungfutselaisuuden ydin on huomaavaisuudessa ja perinteen kunnioituksessa. Mestari Kong opetti paluuta vanhaan hyvään

Seneca: Elämän lyhyydestä

Seneca: Elämän lyhyydestä

Torkki, Juhana

22,80€

Miten käyttää aika järkevästi? Miksi kiire on vahingollista? Miksi nautinnon tavoittelu ei johda onneen? Miksi hyville ihmisille tapahtuu pahoja asioita, ja mikä on paras tapa suhtautua epäonneen? Senecan vastaukset piirtävät eloisan kuvan antiikin Rooman elämästä, mutta ovat samalla ajattomia

Tykkyläinen, Elise - Vapauden siivet, ebook

Vapauden siivet

Tykkyläinen, Elise

15,00€

Mitä on anteeksianto? Mikä on ego? Mikä on kaikkien ihmissuhteiden pohjimmainen tarkoitus? Tämä kirja vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin Ihmeiden Oppikurssin mukaisella opetuksella. Kirjassa käydään keskusteluja, joissa kirjailija itse esittää kysymyksiä elämäänsä

Rikastu taatulla tavalla

Rikastu taatulla tavalla

Wattles, Wallace D.

9,40€

Kirjan opetukset ovat yleismaailmallisia ja toimivat edelleenkin. Kuten luonnonlaeissa, myös vaurastumisessa pätevät tietyt lainalaisuudet. Kun asiat tekee oikealla tavalla, on lopputuloksena taattu lopputulos. Tämä äänikirja on enneminkin käytännöllinen,

Keinänen, Jari - Tietämisen haasteet: FI4, ebook

Tietämisen haasteet: FI4

Keinänen, Jari

20,85€

Tietämisen haasteet on lukion filosofian Tieto, tiede ja todellisuus -kurssin (FI4) oppikirja, joka noudattaa vuonna 2016 käyttöön otettua lukion opetussuunnitelmaa. Selkeästi ja elävästi kirjoitetussa kirjassa tutustutaan metafysiikan, tietoteorian ja tieteenfilosofian peruskysymyksiin.