Login

Search "semantiikka"

Rantala, Veikko - Johdatus modaalilogiikkaan, ebook

Johdatus modaalilogiikkaan

Rantala, Veikko

19,50€

Sen käsitteellisenä lähtökohtana on mahdollisten maailmojen semantiikka. Teoksessa tarkastellaan modaalilogiikan perusteita filosofisesta, historiallisesta ja osittain formaalista näkökulmasta. Lisäksi siinä keskitytään modaalilogiikan matemaattiseen ja formaaliin