Login

Search "viestintä"

Isotalus, Pekka - Twitter viestintänä, ebook

Twitter viestintänä

Isotalus, Pekka

28,00€

"Twitter viestintänä" on ensimmäinen suomenkielinen kirja Twitteristä digitaalisena julkisuutena. Kirjan artikkelit antavat tutkittua tietoa Twitter-viestinnän lainalaisuuksista.

Karppinen, Kari - Kenen media? Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen, ebook

Kenen media? Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen

Karppinen, Kari

29,00€

Viestintäpolitiikka koskettaa yhä useammin ihmisten arki­elämää – jopa heidän tietämättään. Poliittiset päätökset vaikuttavat jokaisen mahdollisuuksiin saada ja jakaa tietoa, ilmaista itseään ja päättää omasta yksityisyydestään. Viestintäkysymysten

Nevgi, Anne - Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa, ebook

Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa

Nevgi, Anne

24,00€

Teoksessa tarkastellaan informaatiolukutaitoa sekä teoreettisten pohdintojen että käytännön esimerkkien kautta. Informaatiolukutaitoa pohditaan mediakasvatuksen, tutkivan oppimisen, informaatiolukutaitoon liittyvien eettisten kysymysten ja tieteellisen…

Willman, Veera - Mediakasvatuksen käsikirja, ebook

Mediakasvatuksen käsikirja

Willman, Veera

70,60€

Median rooli yhteiskunnassa, arjessa ja opetuksessa on muuttunut viime vuosina perustavanlaatuisesti. Media ja sen tarjoamat mahdollisuudet muuttavat jatkuvasti tapaa viestiä ja kommunikoida. On aika pureutua niihin haasteisiin, joita mediakasvatus nyt…

Isotalus, Pekka - Mediapoliitikko, ebook

Mediapoliitikko

Isotalus, Pekka

27,00€

Viestinnän koukerot hallitsevalle media on hyvä kumppani, mutta kokeneenkin kehäketun ura voi tuhoutua, jos ote lipeää julkisuuden pyörityksessä. Mediapoliitikko käy käsiksi tuttujen suomalaispoliitikkojen viestintään.

Mörä, Tuomo - Mediatutkimuksen vaeltava teoria, ebook

Mediatutkimuksen vaeltava teoria

Mörä, Tuomo

25,00€

Siinä tarkastellaan yhteiskuntateorian klassikoiden ajatuksia viestinnästä sekä keskeisten mediatutkijoiden käsityksiä yhteiskunnasta: Miten mediaa voidaan analysoida osana yhteiskuntaa? Miten julkisuus muotoilee yhteiskunnallisia käytäntöjä? Mikä on

Pietilä, Veikko - Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä, ebook

Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä

Pietilä, Veikko

17,00€

Joukkoviestinnän tutkimuksella on monisäikeinen historia, jonka aikana alan lähestymistavat ja käsitteet ovat kokeneet huomattavia mullistuksia. Tiedotusopin professori Veikko Pietilä etsii alan 'hajautuvien polkujen puutarhasta' esille merkittävimmät sukupuut ja -juuret. Hän luotaa

Malmelin, Nando - Mediajohtaminen: Näkökulmia uudistuvaan media-alaan, ebook

Mediajohtaminen: Näkökulmia uudistuvaan media-alaan

Malmelin, Nando

29,00€

Muuttuvat viestintäympäristöt ja digitalisoituminen vaativat medialta jatkuvaa uudistumista. Tulevaisuudessa mediajohtaminen onkin yhä enemmän luovuuden ja uudistumisen johtamista. Mediajohtaminen on ensimmäinen mediajohtamista ja mediatyötä laajasti tarkasteleva