Login

Search "opetus"

Nevgi, Anne - Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa, ebook

Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa

Nevgi, Anne

21,30€

Lisäksi esitetään esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joissa informaatiolukutaidon opetus on toteutettu opetushenkilöstön ja kirjaston yhteistyönä tai informaatiolukutaidon opetus on integroitu osaksi tutkintoon johtavaa

Kangas, Marjaana - Mediakasvatuksen käsikirja, ebook

Mediakasvatuksen käsikirja

Kangas, Marjaana

94,75€

Median rooli yhteiskunnassa, arjessa ja opetuksessa on muuttunut viime vuosina perustavanlaatuisesti. Media ja sen tarjoamat mahdollisuudet muuttavat jatkuvasti tapaa viestiä ja kommunikoida. On aika pureutua niihin haasteisiin, joita mediakasvatus nyt ja tulevina vuosina kohtaa.

Hildén, Jonatan - Tieto näkyväksi, ebook

Tieto näkyväksi

Hildén, Jonatan

28,40€

Teos sopii myös käytettäväksi oppikirjana korkeakoulutasoisessa informaatiomuotoilun opetuksessa ja täydennyskoulutuksessa.

Pietilä, Kauko - Journalismi ammattina: Journalistiprofession teoria, ebook

Journalismi ammattina: Journalistiprofession teoria

Pietilä, Kauko

25,70€

Kirja soveltuu käytettäväksi viestinnän ja tiedotusopin, erityisesti journalismin, opetuksessa sekä sosiologian oppikirjana. Se avaa myös ammatissa toimiville journalisteille ja muille korkeakoulutetuille teoreettisesti perustellun yleisen näkökulman omaan

Karkulehto, Sanna - Seksin mediamarkkinat, ebook

Seksin mediamarkkinat

Karkulehto, Sanna

23,85€

Miten seksin mediamarkkinat näkyvät esimerkiksi Playboylehdessä tai Sinkkuelämää- ja Sillä silmällä -televisiosarjoissa? Millaisina kaupallisen seksin, väkivallan ja heteroseksuaalisuuden väliset suhteet näyttäytyvät Sofi Oksasen Baby Janessa? Miten Hans Christian Andersenin sadut liittyvät

Herkman, Juha - Kriittinen mediakasvatus, ebook

Kriittinen mediakasvatus

Herkman, Juha

22,20€

Miten tuntemattomalle saarelle haaksirikkoutuvista kertova television seikkailusarja voi toimia lähtökohtana politiikasta käydyille väittelyille? Kuinka populaarikulttuurin kuvastot on mahdollista ottaa osaksi historian tai biologian kouluopetusta? Miten visuaalista kulttuuria kannattaa

Elfving, Sari - Tele-visioita: Mediakulttuurin muuttuvat muodot, ebook

Tele-visioita: Mediakulttuurin muuttuvat muodot

Elfving, Sari

25,75€

Miten esitysmuodot ja television katselu ovat muuttuneet? Miten televisio esittää todellisuutta, muistia ja historiaa? Entä miten televisio sijoittuu osaksi muuta mediakulttuuria? Teos antaa tuoreita näkökulmia mediatutkijoille ja televisioalan ammattilaisille sekä tarjoaa ajankohtaista suomenkielistä