Login

Search "frankfurt"

Pietilä, Veikko - Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä, ebook

Joukkoviestintätutkimuksen valtateillä

Pietilä, Veikko

15,10€

Hän luotaa sen kehitystä saksalaisen sanomalehtitieteen synnystä yhdysvaltalaisen perinteen ja Frankfurtin koulukunnan kautta aina aikamme kulttuuritutkimuksellisiin painotuksiin. Kun tunnemme oppialan historian, pystymme myös paremmin ymmärtämään ajankohtaista

Mörä, Tuomo - Mediatutkimuksen vaeltava teoria, ebook

Mediatutkimuksen vaeltava teoria

Mörä, Tuomo

22,20€

Theodor Adorno ja Frankfurtin koulukunta, Hannah Arendt, Jürgen Habermas, John Dewey ja amerikkalainen pragmatismi, James Carey, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, David Harvey, Ulrich Beck ja refleksiivinen modernisaatio, Zygmunt Bauman, Roland Barthes ja semiotiikka,