Login

Search "viestintä"

Kylänpää, Esa - Liike-elämän kirjallinen viestintä, ebook

Liike-elämän kirjallinen viestintä

Kylänpää, Esa

18,00€

Sisältö: asemointitavat, havainnollistaminen, tyylivalinnat, kaupankäynnin, markkinoinnin ja yhteistyöviestinnän kirjalliset viestit. Lisäksi ohjetekstit ja raportit sekä työnhaun dokumentit. Kirjoittajan kieliopas sekä kaupan alan ja yleiskielen kattava

Keisala, Katja - Monikulttuurisen työyhteisön viestintä, ebook

Monikulttuurisen työyhteisön viestintä

Keisala, Katja

0,00€

Työelämä kansainvälistyy ja työyhteisöt monimuotoistuvat samalla kun työskentelytavat nojaavat yhä enemmän ihmisten väliseen viestintään. Miten eritaustaiset ihmiset voivat saavuttaa yhteisymmärryksen, kun viestit tulkitaan omien kokemusten ja omasta maailmankuvasta lähtöisin

Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka - Areena - Yritysviestinnän käsikirja, ebook

Areena - Yritysviestinnän käsikirja

Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka

From 9,90€

Areena on työelämälähtöinen viestinnän perusteos, joka soveltuu oppimateriaaliksi korkeakouluihin sekä käsikirjaksi työpaikoille ja yrittäjille. Viestintää tarkastellaan yritysten ja muiden yhteisöjen näkökulmasta. Tavoitteena on lisätä