Login

Search "viestintä"

Keisala, Katja - Monikulttuurisen työyhteisön viestintä, ebook

Monikulttuurisen työyhteisön viestintä

Keisala, Katja

0,00€

Työelämä kansainvälistyy ja työyhteisöt monimuotoistuvat samalla kun työskentelytavat nojaavat yhä enemmän ihmisten väliseen viestintään. Miten eritaustaiset ihmiset voivat saavuttaa yhteisymmärryksen, kun viestit tulkitaan omien kokemusten ja omasta maailmankuvasta lähtöisin

Kylänpää, Esa - Liike-elämän kirjallinen viestintä, ebook

Liike-elämän kirjallinen viestintä

Kylänpää, Esa

18,00€

Sisältö: asemointitavat, havainnollistaminen, tyylivalinnat, kaupankäynnin, markkinoinnin ja yhteistyöviestinnän kirjalliset viestit. Lisäksi ohjetekstit ja raportit sekä työnhaun dokumentit. Kirjoittajan kieliopas sekä kaupan alan ja yleiskielen kattava

Isotalus, Pekka - Twitter viestintänä, ebook

Twitter viestintänä

Isotalus, Pekka

28,00€

"Twitter viestintänä" on ensimmäinen suomenkielinen kirja Twitteristä digitaalisena julkisuutena. Kirjan artikkelit antavat tutkittua tietoa Twitter-viestinnän lainalaisuuksista.