Login

Search "terveydenhuolto"

Ylipartanen, Arto - Tietosuoja terveydenhuollossa, ebook

Tietosuoja terveydenhuollossa

Ylipartanen, Arto

35,50€

Tietosuoja terveydenhuollossa -Potilaan asema ja oikeudet henkilötietojen käsittelyssä Potilaan asema ja oikeudet ovat entistä korostuneemmassa asemassa nykypäivänä. Tähän kirjaan on otettu terveydenhuoltotehtävissä työskentelevien

Laaksonen, Hannele - Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa, ebook

Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa

Laaksonen, Hannele

From 8,80€

Terveydenhuollon lähiesimies tarvitsee tietoa niin henkilöstön ja toimintojen johtamisesta kuin taloushallinnostakin. Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa -kirjassa käsitellään tiiviisti lähiesimiesten tarvitsemat tiedot ja taidot. Kirjan

Torkkola, Sinikka - Terveysviestintä, ebook

Terveysviestintä

Torkkola, Sinikka

27,50€

Kirja on suunnattu terveydenhuollon ja viestinnän ammattilaisille sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Kirjaa tai sen osia ei voi tulostaa.

Sihto, Marita - Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt, ebook

Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt

Sihto, Marita

38,90€

Terveydenhuollon lisäksi valotetaan laajasti myös terveyspolitiikan muita alueita ja tasoja. Käsitys terveyspolitiikan monitahoisesta alueesta pohjautuu lähtökohtaan, jonka mukaan väestön terveyttä määrittävät terveydenhuollon

Karvonen, Sakari - Terveyssosiologian linjoja, ebook

Terveyssosiologian linjoja

Karvonen, Sakari

27,75€

Terveyssosiologian linjoja esittelee sosiaalitieteellisiä lähestymistapoja terveyden, sairauden ja terveydenhuollon peruskysymyksiin. Teoksessa tarkastellaan terveyssosiologian lähtökohtia, kehitystä ja nykytilaa sekä tutkimusteemoja, jotka ovat sidoksissa ajankohtaisiin

Metteri, Anna - Terveys ja sosiaalityö, ebook

Terveys ja sosiaalityö

Metteri, Anna

31,95€

Kirja tarjoaa sosiaalisen näkökulmia ja toimintatapoja arjen ongelmien lääketieteellisen käsitteellistämisen ja ajattelun sekä yksilövastuun korostamisen rinnalle.