Login

Search "Finland"

Envall, Markku - Joka tähtiä tähystää, ebook

Joka tähtiä tähystää

Envall, Markku

9,60€

Joka tähtiä tähystää on Finlandia-palkitun aforistikon, esseistin ja kirjallisuusihmisen yhdeksäs aforismikokoelma. Envall tiivistää ja kiteyttää, poistaa havainnoistaan kaiken turhan mutta ei koskaan banalisoi eikä oio mutkia. Tuloksena on virkkeitä, jotka

Ståhlberg, Sabira - Polyglotta sabirica inglisch, ebook

Polyglotta sabirica inglisch

Ståhlberg, Sabira

6,95€

The most multilingual author in Finland, Sabira Ståhlberg, has written a funny, attractive and thought-provoking collection of poetry. The poetry consists of many languages and different points of view, often surprising and sudden in three-line haiku style, or longer poems with witty dialogues.

Ståhlberg, Sabira - Polyglotta sabirica, ebook

Polyglotta sabirica

Ståhlberg, Sabira

6,95€

Finlands mångspråkigaste författare Sabira Ståhlberg har skrivit en rolig, attraktiv och tankeväckande diktsamling. Dikterna är på flera språk och innehåller olika synvinklar, ofta med överraskande och plötsliga vändningar i haikuns tre rader, eller längre dikter med skarp dialog.

Högnäs, Kurt - De bronsblå solarna, ebook

De bronsblå solarna

Högnäs, Kurt

5,45€

Enligt Clas Zilliacus i Finlands svenska litteraturhistoria "omspänner de en god del av det som formen här brukat användas för: ironi, satir, svartsynt kulturkommentar men också genomlysta naturbilder."I De bronsblå solarna är det naturbilderna som dominerar