Login

Search "FANTASY"

Turtschaninoff, Maria - Naondel, ebook

Naondel

Turtschaninoff, Maria

13,25€

Kabira har som ung flicka fått i uppgift att vårda en källa med både goda och onda krafter. Men då hon förälskar sig i visirens stiliga men självupptagna son Iskan avslöjar hon källans hemliga förmågor för honom. Iskan ser genast hur han…