Login

Search "yhteiskuntatieteet"

Rolin, Kristina - Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia, ebook

Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia

Rolin, Kristina

25,00€

Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia pohtii tieteenfilosofian keinoin soveltavan tutkimuksen yhteiskuntatieteille asettamia haasteita. Miten soveltavan tutkimuksen tuloksia tulisi tarkastella? Mikä asema tieteellisillä arvoilla

Erola, Jani - Johdatus sosiologian perusteisiin, ebook

Johdatus sosiologian perusteisiin

Erola, Jani

31,00€

Miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, ja millä perusteella? Mitä siitä seuraa? Kysymykset ovat keskeisiä sosiologiassa, yleisessä yhteiskuntatieteessä. Se tutkii sosiaalista maailmaa, ja vain tutkijan mielikuvitus rajaa kohteita. Johdatus sosiologian perusteisiin

Mills, C. Wright - Sosiologinen mielikuvitus, ebook

Sosiologinen mielikuvitus

Mills, C. Wright

26,00€

Sosiologinen mielikuvitus -teoksessa Mills kritisoi yhteiskuntatieteiden liian yleisiä ja abstrakteja selitysmalleja. Millsin mukaan yhteiskuntatieteilijän on oltava älyllisesti valpas käsityöläinen, joka heittäytyy aistit avoinna todellisuuteen ja etsii rohkeasti

Jokinen, Arja - Diskurssianalyysi, ebook

Diskurssianalyysi

Jokinen, Arja

27,00€

Diskurssianalyysi tuo jälleen opiskelijoiden ja tutkijoiden saataville yhdessä niteessä klassikoksi nousseet oppikirjat Diskurssianalyysin aakkoset ja Diskurssianalyysi liikkeessä. Teos johdattelee havainnollisten esimerkkien avulla analysoimaan…

Alasuutari, Pertti - Johdatus yhteiskuntatutkimukseen, ebook

Johdatus yhteiskuntatutkimukseen

Alasuutari, Pertti

25,00€

Teos esittelee sosiologian ja muiden yhteiskuntatieteiden opintoja aloitteleville sosiologisen päättelyn logiikkaa rennolla ja viihdyttävällä tavalla. Miten yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä tutkitaan? Mikä on yhteiskuntatutkimuksen logiikka, ja mitä eroa on kvalitatiivisella