Login

Search "yhteisöllisyys"

Kangaspunta, Seppo  - Yksilöllinen yhteisöllisyys, ebook

Yksilöllinen yhteisöllisyys

Kangaspunta, Seppo

0,00€

Millaisia ovat uudet sosiaalisen median ja muut web-yhteisöt ja miten ihmisten sosiaalinen yhteisöllisyys on historian, yhteiskuntien ja kulttuurien myötä muuttunut? Kirja kuvailee, analysoi, määrittelee ja jäsentää kriittisesti yhteisöllisyyden

Hoikkala, Tommi - Apina pulpetissa: Ysiluokan yhteisöllisyys, ebook

Apina pulpetissa: Ysiluokan yhteisöllisyys

Hoikkala, Tommi

25,75€

Mitä kaikkea ihan tavallisella ysiluokalla vuodessa tapahtuu? Tutkijapari Angst B ja Hikari soluttautui osaksi eteläsuomalaista 9C-luokkaa lukuvuoden ajaksi, syksystä kevääseen: istui pulpetissa, kärvisteli kokeissa, osallistui retkille ja liikuntapäiviin…

Keinänen, Jari - Yhteisöllisyyden haasteet: FI4, ebook

Yhteisöllisyyden haasteet: FI4

Keinänen, Jari

18,00€

kurssille Yhteisöllisyyden haasteet on yhteiskuntafilosofian peruskysymyksiin johdatteleva lukion filosofian oppikirja. Selkeästi ja elävästi kirjoitetussa kirjassa pohditaan, miksi yhteiskuntia on olemassa, miten ne toimivat ja millainen olisi paras mahdollinen

Tiilikainen, Marja - Arjen islam: somalinaisten elämää Suomessa, ebook

Arjen islam: somalinaisten elämää Suomessa

Tiilikainen, Marja

20,40€

Islamin ohella yhteisöllisyys ja kyky ottaa itselleen tilaa ovat naisten voimavaroja. Teos sopii kaikille islamista, maahanmuuttajien kokemuksista ja monikulttuurisuuteen liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille. Lisäksi se soveltuu oppikirjaksi yliopistoihin

Saari, Juho - Hyvinvointi: Suomalaisen yhteiskunnan perusta, ebook

Hyvinvointi: Suomalaisen yhteiskunnan perusta

Saari, Juho

25,75€

Uusina avauksina tarkastellaan muun muassa arjen hyvinvointia, tahdonheikkouden ongelmia, yhteisöllisyyttä sekä ympäristön merkitystä hyvinvoinnin lähteenä. Teos on tarkoitettu kaikille hyvinvoinnista kiinnostuneille. Se soveltuu oppikirjaksi sekä yliopistoihin

Kotiranta, Tuija - Sosiaalisen toiminnan perusta, ebook

Sosiaalisen toiminnan perusta

Kotiranta, Tuija

25,75€

Sosiaalisen toiminnan perusta -teoksessa osoitetaan, kuinka monin tavoin inhimillinen toiminta, yhteisöllisyys ja hyvinvointi ovat sidoksissa sosiaalisuuteen ja kasvavat siitä. Nyky-Suomessa sosiaalisuuden merkitystä ei aina täysin ymmärretä, mikä ilmenee esimerkiksi

Hallamaa, Jaana - Yhdessä toimimisen etiikka, ebook

Yhdessä toimimisen etiikka

Hallamaa, Jaana

27,75€

Hyvän tekeminen ja pahan välttäminen on vaativaa. Toisen ihmisen tunnustaminen tasaveroiseksi toimijaksi voi kuitenkin olla vielä niitäkin vaikeampaa. Yhdessä toimimisen etiikka laajentaa perinteistä moraalikeskustelua tarkastelemalla erityisesti…