Login

Search "viestintä"

Keisala, Katja - Monikulttuurisen työyhteisön viestintä, ebook

Monikulttuurisen työyhteisön viestintä

Keisala, Katja

20,00€

Työelämä kansainvälistyy ja työyhteisöt monimuotoistuvat samalla kun työskentelytavat nojaavat yhä enemmän ihmisten väliseen viestintään. Miten eritaustaiset ihmiset voivat saavuttaa yhteisymmärryksen, kun viestit tulkitaan omien kokemusten ja omasta maailmankuvasta lähtöisin

Kylänpää, Esa - Liike-elämän kirjallinen viestintä, ebook

Liike-elämän kirjallinen viestintä

Kylänpää, Esa

18,00€

Sisältö: asemointitavat, havainnollistaminen, tyylivalinnat, kaupankäynnin, markkinoinnin ja yhteistyöviestinnän kirjalliset viestit. Lisäksi ohjetekstit ja raportit sekä työnhaun dokumentit. Kirjoittajan kieliopas sekä kaupan alan ja yleiskielen kattava

Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka - Areena - Yritysviestinnän käsikirja, ebook

Areena - Yritysviestinnän käsikirja

Kortetjärvi-Nurmi, Sirkka

From 9,90€

Areena on työelämälähtöinen viestinnän perusteos, joka soveltuu oppimateriaaliksi korkeakouluihin sekä käsikirjaksi työpaikoille ja yrittäjille. Viestintää tarkastellaan yritysten ja muiden yhteisöjen näkökulmasta. Tavoitteena on lisätä