Login

Search "verkostot"

Eriksson, Kai - Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa, ebook

Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa

Eriksson, Kai

31,00€

Verkostosta on muodostunut yksi tärkeimmistä yhteiskuntaa ja sen toimintaa kuvaavista käsitteistä: verkostollinen näkökulma on mullistanut yhteiskuntatieteiden kysymyksenasetteluja ja menetelmiä sekä asettanut niille uusia tutkimuskohteita. Verkostot

Linjakumpu, Aini - Islamin globaalit verkostot, ebook

Islamin globaalit verkostot

Linjakumpu, Aini

28,00€

Islamia lähestytään dynaamisten ja yli rajojen muodostuvien verkostojen avulla, mikä tuo esiin nykyisten islamilaisten kulttuurien moniulotteisuuden. Kirjassa pohditaan ensinnäkin al-Qaidan edustamaa islamilaista terrorismia, joka on näkyvimpiä ylikansallisen

Arnkil, Tom Erik - Huoli puheeksi - Opas varhaisista dialogeista, ebook

Huoli puheeksi - Opas varhaisista dialogeista

Arnkil, Tom Erik

22,00€

Oppaan tarkoituksena on madaltaa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien työntekijöiden kynnystä varhaiseen puuttumiseen. Työntekijä saattaa olla huolissaan, kuinka lapselle tai nuorelle on käymässä, jos auttamisyritykset jatkuvat ennallaan.…