Login

Search "venäläisyys"

Vihavainen, Timo - Opas venäläisyyteen, ebook

Opas venäläisyyteen

Vihavainen, Timo

4,80€

Onko Venäjää mahdollista ymmärtää? Muodostaako se oman, länsimaista poikkeavan kulttuuripiirinsä? Onko venäläisyydessä joitakin "ikuisia" piirteitä, jotka ovat säilyneet vuosisadasta toiseen? Mikä venäläisyydessä on omaa ja mikä vierasta

Oittinen, Vesa - Venäjä ja Eurooppa, ebook

Venäjä ja Eurooppa

Oittinen, Vesa

20,40€

Vladimir Putinin kaudella Venäjä näyttää olevan uppoutumassa yhä syvemmälle omaan erityiseen ”venäläisyyteensä”, johon modernin länsimaisen demokratian ja julkisuuden muodot eivät välttämättä kuulu. Näyttääkin siltä, että ”venäläisen idean”

Dostojevski, Fjodor - Kulta-aika taskussa, ebook

Kulta-aika taskussa

Dostojevski, Fjodor

26,60€

Dostojevskin yhteiskunnallisen ajattelun ymmärtäminen on myös nykyisen Venäjän ja venäläisyyden ymmärtämistä.Kulta-aika taskussa kokoaa yhteen Fjodor Dostojevskin (1821–1881) puhuttelevimmat ja paljastavimmat aikalaiskriittiset tekstit. Kirjoittaa Dostojevski

Vilkko, Marjo - Suomi on venäläinen, ebook

Suomi on venäläinen

Vilkko, Marjo

6,80€

Tarina Suomen venäläisyydestä onkin tarina siitä, millä kaikilla keinoin suomalaiset ovat yrittäneet pitää venäläisyyttä loitolla. Keisarikunnan aika ei tehnyt meistä venäläisiä – vaan pikemminkin vahvisti

Vihavainen, Timo - Itäraja häviää: Venäjän ja Suomen kaksi vuosisataa, ebook

Itäraja häviää: Venäjän ja Suomen kaksi vuosisataa

Vihavainen, Timo

4,80€

Miten tämä raja on koettu puolin ja toisin? Mihin raja perustuu ja miten se on muuttunut aikojen kuluessa? Onko tuhatvuotinen kulttuuriraja naapurikansojen välillä tulossa tiensä päähän? Tunnettu Venäjä-ekspertti tarkastelee suomalaisten ja venäläisten erillisyyden muotoja ja syitä: suomalaisuuden