Login

Search "vastuu"

 - Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen, ebook

Vastuuseen kasvaminen ja kasvattaminen

22,30€

Kasvatukseen kuuluu optimismi ja usko kasvatuksen mahdollisuuksiin, mutta voidaanko ihmisiä kasvattaa ottamaan vastuu itsestään ja toisistaan? Jos voidaan, miten tämä käytännössä tapahtuu? Tässä kirjassa etsimme vastauksia näihin hankaliin kysymyksiin.

Törrönen, Jukka - Valvontaa ja vastuuta, ebook

Valvontaa ja vastuuta

Törrönen, Jukka

20,40€

Miten juomisesta ja päihteistä on tullut julkisen tilan järjestysongelmia ja millaisia uusia yhteisöohjelmia niiden hallinnoimiseksi on kehitelty? Teoksessa tarkastellaan alkoholi- ja huumeaiheisia pääkirjoituksia, uuden järjestyslain valmistelua…

Kuvaja, Sari - Yritysvastuu - Johtamisen uusi normaali, ebook

Yritysvastuu - Johtamisen uusi normaali

Kuvaja, Sari

63,45€

Yritysvastuu – Johtamisen uusi normaali -kirja taustoittaa yritysvastuun kehityskaaria kahden asiantuntijan näkemyksien, kokemuksien ja tulkintojen kautta. Kirja tarjoaa käytännönläheisiä neuvoja yritysvastuun

Juutinen, Sirpa - Strategisen yritysvastuun käsikirja, ebook

Strategisen yritysvastuun käsikirja

Juutinen, Sirpa

66,55€

Kirjassa käydään kattavasti läpi yritysvastuuta osana liiketoimintastrategiaa sekä sen ottamista aidosti osaksi yrityksen toimintaa ja liiketoimintaprosesseja. Teoksessa edetään toimintaympäristön analysoinnista yritysvastuun riskien kartoittamiseen

Vailla henkilökohtaista vastuuta

Vailla henkilökohtaista vastuuta

Andersson, Lena

20,50€

Vailla henkilökohtaista vastuuta on itsenäinen jatko teokselle Omavaltaista menettelyä. Tarkkanäköisesti, humoristisesti ja samalla terävän filosofisesti Lena Andersson tutkii kulttuurimme käsityksiä rakkaudesta, rakastajattaren roolista ja avioliiton ulkopuolisista

Melander, Sakari - Rikosvastuun yleiset edellytykset, ebook

Rikosvastuun yleiset edellytykset

Melander, Sakari

69,25€

Jokaisessa rikosasiassa on hahmotettava, mitkä ovat rikosvastuun yleiset edellytykset. Pohdittaviksi tulevia kysymyksiä ovat muun muassa laillisuusperiaate, tahallisuus ja tuottamus sekä muut rikosoikeuden rikosvastuun edellytyksenä olevat keskeiset

Dahlborg, Hans - Vastuun ihana taakka. Vuoteni Nordean johtajana 1991-2011, ebook

Vastuun ihana taakka. Vuoteni Nordean johtajana 1991-2011

Dahlborg, Hans

8,40€

Vastuun ihana taakka on kertomus 20 dramaattisesta vuodesta yhteispohjoismaisessa pankkikonsernissa Nordeassa. Dalborg aloitti konsernin johtajana juuri kun pankkikriisi puhkesi Suomessa, ja hän oli yksi keskeisimmistä vaikuttajista Suomen pankkijärjestelmän uudelleenorganisoinnissa.