Login

Search "varhaiskasvatus"

Hujala, Eeva - Varhaiskasvatuksen käsikirja, ebook

Varhaiskasvatuksen käsikirja

Hujala, Eeva

38,75€

Varhaiskasvatuksen käsikirja on ensimmäinen laaja kokoomateos, jossa esitellään keskeinen osaaminen varhaiskasvatuksen kehittämisen perustaksi. Kirjassa annetaan välineitä viedä varhaiskasvatussuunnitelmat

Sääkslahti, Arja - Liikunta varhaiskasvatuksessa, ebook

Liikunta varhaiskasvatuksessa

Sääkslahti, Arja

31,50€

Kirjan parina toimii sisältöjä konkretisoiva, liikunnallisiin leikkeihin ja loruihin keskittyvä Elina Pullin kirjoittama teos Loruloikkia ja muita liikuntaleikkejä varhaiskasvatuksessa.

Viittala, Kaisu - Lasten yhteinen varhaiskasvatus, ebook

Lasten yhteinen varhaiskasvatus

Viittala, Kaisu

0,00€

Kirja on ensimmäinen yhteisen varhaiskasvatuksen keskeisiä teemoja käsittelevä teos. Sen näkökulma on sekä teoreettinen että käytännöllinen. Tekijä pohtii erityisesti lapsuuden ja vammaisuuden yhteiskunnallista asemaa sekä muuttuvia vammaisuuden ja erityisen tuen määrittelyjä.

Karila, Kirsti - Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, ebook

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

Karila, Kirsti

28,00€

Toisaalta lapset itsekin muuttavat omalla toiminnallaan varhaiskasvatuksen instituutioita. Millaisia pedagogisten käytäntöjen siis tulisi olla, jotta rakentaisivat hyvää lapsuutta ja loisivat edellytyksiä lasten oppimiselle ja kehitykselle? Varhaiskasvatuksen

Ahonen, Liisa - Vasun käyttöopas, ebook

Vasun käyttöopas

Ahonen, Liisa

31,50€

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistus – työkuormaa lisäävä uhka vaiko sittenkin innostava mahdollisuus?
Uusi Vasu muuttaa varhaiskasvatusta. Esimerkiksi pedagogiikka nousee entistä tärkeämpään rooliin. Mitä pedagogiikan painottaminen