Login

Search "vallankäyttö"

Manninen, Laura - Kaikki anteeksi, ebook

Kaikki anteeksi

Manninen, Laura

12,05€

"Minulla oli kaksi elämää: se josta puhuin ja se josta en puhunut."
Laura, neljääkymmentä lähestyvä vahvatahtoinen feministi ihastuu Mikkoon, joka on monessa mielessä täydellinen: hurmaava, kohtelias, herkkä ja sympaattisesti oikutteleva…

Törmä, Sirpa - Opettajan vaiettu valta, ebook

Opettajan vaiettu valta

Törmä, Sirpa

22,20€

Onko opettajan arvopohjan mukaiselle toiminnalle tilaa koulun käytännöissä? Onko opettaja ainoastaan vallan väline vai itsenäinen vallankäyttäjä? Entä kuinka tietoisia opettajat itse ovat koulun vallankäytön mekanismeista?"
Kasvatustieteilijät Marjo Vuorikoski, Sirpa Törmä

Kaisto, Jani - Hallintavalta: Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä, ebook

Hallintavalta: Sosiaalisen, politiikan ja talouden kysymyksiä

Kaisto, Jani

25,75€

Kun puhutaan hallinnasta yhteiskunnallistuneena vallankäytön muotona, sillä tarkoitetaan järjestelmällisiä pyrkimyksiä muovata yksilöiden, yhteisöjen ja väestöjen toimintaa ja toiminnan mahdollisuuksia. Hallintavalta johdattaa lukijansa hallinnan kysymyksenasetteluihin: Miten

Laukkarinen, Jaana - Johtajan valta ja pelko, ebook

Johtajan valta ja pelko

Laukkarinen, Jaana

9,75€

Vallankäyttö on jatkumo, jonka toisessa päässä valta jää käyttämättä ja toisessa päässä valta keskittyy henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämiseen. Jatkumon keskellä on tavoiteltu tila. Johtajan työlle olennaisen tärkeää on kyky nähdä selvästi

Korpinen, Pekka - Merkillinen Mauno, ebook

Merkillinen Mauno

Korpinen, Pekka

21,45€

Omintakeinen ajattelija lähipiirin silmin Presidentti Mauno Koivisto nousi Turun satamasta tohtoriksi, pankinjohtajaksi ja valtakunnan huipulle. Hän piti matalaa profiilia mutta oli vahva vallankäyttäjä. Sotakokemukset, sodanjälkeinen taistelu…

Turunen, Ari - Tosi on!: valheen, vääristelyn ja vilpin historiaa, ebook

Tosi on!: valheen, vääristelyn ja vilpin historiaa

Turunen, Ari

10,65€

Valehtelu ja vilppi on ihmiselle luonnollista, mutta silti tuomittavaa kaikissa kulttuureissa. Kommunikaation avautuminen ja siirtyminen tietoverkkoihin lisää valheiden määrää - tilaisuus tekee varkaan. Valehtelijat tunnetaan huijareina, Auervaaroina,…

Jabe, Marjatta - Hyvä paha valta, ebook

Hyvä paha valta

Jabe, Marjatta

25,60€

Tietoisuus vallankäytöstä auttaa tunnistamaan oman roolinsa ja vastuunsa vuorovaikutustilanteissa. Lukija oppii oivaltamaan omaa vallankäyttöään ja käyttämään valtaa positiivisesti.

Jabe, Marjatta - Hyvä paha valta, ebook

Hyvä paha valta

Jabe, Marjatta

18,35€

Tietoisuus vallankäytöstä auttaa tunnistamaan oman roolinsa ja vastuunsa vuorovaikutustilanteissa. Lukija oppii oivaltamaan omaa vallankäyttöään ja käyttämään valtaa positiivisesti. Kirja perustuu eri valta-asemissa

Kantola, Anu - Matala valta, ebook

Matala valta

Kantola, Anu

23,40€

Kuinka käyttää valtaa yhteiskunnassa, jossa ihmiset pitävät itseään vapaina ja tasa-arvoisina? Kuinka johtaa ihmisiä, jotka haluavat johtaa itse itseään? Matala valta kuvaa modernia vallankäyttöä. Nykyajan vallankäyttäjät ovat kehittäneet matalia tyylejä, joilla saavat