Login

Search "vakuutustoiminta"

Kivisaari, Esko - Vakuutusoppi, Osa 1, ebook

Vakuutusoppi, Osa 1

Kivisaari, Esko

40,80€

Vakuutusoppi, Osa 1 Yleinen osa: Vakuuttamisen ja vakuutustoiminnan perusteet. Jokaisen finanssialalla työskentelevän on tärkeää ymmärtää vakuuttamisen lainalaisuuksia ja eri vakuutuslajien pääpiirteitä. Vakuutusoppi mahdollistaa kokonaiskuvan saamisen vakuuttamisen periaatteista

Kivisaari, Esko - Vakuutusoppi, Osa 3, ebook

Vakuutusoppi, Osa 3

Kivisaari, Esko

30,15€

Vakuutusoppi mahdollistaa kokonaiskuvan saamisen vakuuttamisen periaatteista ja vakuutustoiminnan eri alueista. Teos on vakiinnuttanut asemansa alan perusteoksena. Vakuutusopin osassa 3 (luvut 23–34) esitellään vapaaehtoiset vakuutukset. Omina lukuinaan kirjassa

Kivisaari, Esko - Vakuutusoppi, Osa 2, ebook

Vakuutusoppi, Osa 2

Kivisaari, Esko

26,60€

Vakuutusoppi mahdollistaa kokonaiskuvan saamisen vakuuttamisen periaatteista ja vakuutustoiminnan eri alueista. Teos on vakiinnuttanut asemansa alan perusteoksena. Vakuutusopin osassa 2 (luvut 16–22) esitellään sosiaalivakuutus ja muut lakisääteiset vakuutukset.

Kivisaari, Esko - Vakuutusoppi, ebook

Vakuutusoppi

Kivisaari, Esko

70,10€

Vakuutusoppi mahdollistaa kokonaiskuvan saamisen vakuuttamisen periaatteista ja vakuutustoiminnan eri alueista. Teos on vakiinnuttanut asemansa alan perusteoksena. Kirjan alkuosassa käsitellään kaikelle vakuuttamiselle yhteiset asiat: vakuutustoiminnan

Luukkonen, Irene - Vakuutuslainsäädäntö, ebook

Vakuutuslainsäädäntö

Luukkonen, Irene

60,50€

Kirja on kokonaisesitys vakuutustoimintaa koskevasta lainsäädännöstä ja sääntelykehityksestä. Kirjassa käsitellään perusteellisesti vakuutusyritysten toimintaan liittyvän lainsäädännön keskeiset piirteet lukuun ottamatta lakisääteisiä vakuutuslajeja koskevia erityislakeja.

Launis, Veikko - Geeniteknologia, arvot ja vastuu, ebook

Geeniteknologia, arvot ja vastuu

Launis, Veikko

21,00€

Monet geenietiikan kysymyksistä ovat hyvin perusteltuja, kuten kysymys geenitestien tulosten soveltamisesta vakuutustoiminnassa ja työelämässä tai kysymys geenimuuntelun tarkoitusperistä. Teos on kannanotto geenieettiseen keskusteluun. Se pyrkii osoittamaan,

Launis, Veikko - Geeniteknologia, arvot ja vastuu, ebook

Geeniteknologia, arvot ja vastuu

Launis, Veikko

19,50€

Monet geenietiikan kysymyksistä ovat hyvin perusteltuja, kuten kysymys geenitestien tulosten soveltamisesta vakuutustoiminnassa ja työelämässä tai kysymys geenimuuntelun tarkoitusperistä. Teos on kannanotto geenieettiseen keskusteluun. Se pyrkii osoittamaan,