Login

Search "vakuutuslaitokset"

Kivisaari, Esko - Vakuutusoppi, ebook

Vakuutusoppi

Kivisaari, Esko

70,10€

Uutta on vakuutuslaitosten sijoitustoiminnan perusteita käsittelevä luku. EU:n vakuutuslainsäädännön merkitys on viime vuosina kasvanut, mistä johtuen tätä asiaa on sisällytetty kirjaan aiempaa enemmän. Kirjan loppuosassa esitellään pääpiirteittäin

Kivisaari, Esko - Vakuutusoppi, Osa 1, ebook

Vakuutusoppi, Osa 1

Kivisaari, Esko

40,80€

Uutta on vakuutuslaitosten sijoitustoiminnan perusteita käsittelevä luku. EU:n vakuutuslainsäädännön merkitys on viime vuosina kasvanut, mistä johtuen tätä asiaa on sisällytetty kirjaan aiempaa enemmän. Kirjan osissa 2 ja 3 esitellään pääpiirteittäin