Login

Search "vakuutusala"

Kivisaari, Esko - Vakuutusoppi, ebook

Vakuutusoppi

Kivisaari, Esko

70,10€

Jokaisen finanssialalla työskentelevän on tärkeää ymmärtää vakuuttamisen lainalaisuuksia ja eri vakuutuslajien pääpiirteitä. Vakuutusoppi mahdollistaa kokonaiskuvan saamisen vakuuttamisen periaatteista ja vakuutustoiminnan eri alueista. Teos…

Luukkonen, Irene - Vakuutuslainsäädäntö, ebook

Vakuutuslainsäädäntö

Luukkonen, Irene

60,50€

EU-sääntely on muuttanut vakuutusalan lainsäädäntöä. Kirjan viidennessä painoksessa kuvataan keskeisten lainsäädäntöuudistusten sisältöä sekä EU-sääntelyn valmistelun ja rakenteen muutoksia. Kirjassa käsitellään seuraavia kokonaisuuksia: -         

Hällström, Esbjörn af - Vastuuvakuutus, ebook

Vastuuvakuutus

Hällström, Esbjörn af

52,35€

Kirjassa selvitetään niin vakuutusalalla toimiville kuin vastuuvakuutusta käyttäville vastuuvakuutuksen keskeiset periaatteet. Kirja sisältää kaksi osaa, jotka ovat vahingonkorvausoikeus ja vastuuvakuutus. Vahingonkorvausoikeuden pääkohdat esitellään vastuuvakuutuksen