Login

Search "vaikutukset"

Teknologiainfo, Teknova Oy - REACHin vaikutukset toimitusketjussa, ebook

REACHin vaikutukset toimitusketjussa

Teknologiainfo, Teknova Oy

32,00€

Case: sinkitty ja maalattu teräskate Kirjassa kerrotaan lyhyesti EU:n uuden REACH-kemikaaliasetuksen sisällöstä ja velvoitteista erityisesti teknologiateollisuuden yrityksille. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä voimaan astunut REACH-asetus on…

Alasuutari, Maarit - Kasvatusvuorovaikutus, ebook

Kasvatusvuorovaikutus

Alasuutari, Maarit

23,00€

Vuorovaikutus on eräs merkittävimmistä kasvatuksen ulottuvuuksista. Mielekäs ja taitava toiminta vuorovaikutustilanteissa edellyttää vuorovaikutuksen ominaislaadun ymmärtämistä. Kasvatusvuorovaikutus laajentaa

Ruusuvuori, Johanna - Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus, ebook

Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus

Ruusuvuori, Johanna

26,00€

Se avaa näkymän siihen, millaiseksi haastatteluvuorovaikutus muodostuu haastateltaessa erilaisia henkilöitä ja ryhmiä, esimerkiksi johtavassa asemassa olevia, lapsia, eri kulttuureista tulevia ja puheongelmaisia. Teoksessa näytetään myös, miten haastattelijan

Talvio, Markus - Toimiva vuorovaikutus, ebook

Toimiva vuorovaikutus

Talvio, Markus

31,50€

Jos uskomme, että toimiva vuorovaikutus vaatii synnynnäisiä taitoja, lyömme samalla hanskat tiskiin ja luovumme parempaan vuorovaikutukseen pyrkimisestä. Kun sen sijaan muistamme, että vuorovaikutusta

Hoeg, Peter - Susanin vaikutus, ebook

Susanin vaikutus

Hoeg, Peter

15,00€

Parasta Høegia sitten Lumen tajun
Monikerroksinen jännitysromaani yhdistää trillerin ja perhedraaman tavalla, joka teki Peter Høegistä tähden. Tiedätkö, mikä meitä odottaa?
Fyysikko Susan Svendsenillä on harvinaislaatuinen kyky saada…

Vehviläinen, Sanna - Ohjaus vuorovaikutuksena, ebook

Ohjaus vuorovaikutuksena

Vehviläinen, Sanna

23,00€

Ohjaus vuorovaikutuksena tarkastelee ohjauksen tärkeintä työmuotoa, ohjaajan ja ohjattavan välistä keskustelua keskustelunanalyysin keinoin. Se antaa runsaasti perustietoa ohjausvuorovaikutuksen ilmiöistä ja tarjoaa lähtökohtia ohjaustyön kehittämiseen.