Login

Search "vaikutukset"

Teknologiainfo, Teknova Oy - REACHin vaikutukset toimitusketjussa, ebook

REACHin vaikutukset toimitusketjussa

Teknologiainfo, Teknova Oy

28,40€

Case: sinkitty ja maalattu teräskate Kirjassa kerrotaan lyhyesti EU:n uuden REACH-kemikaaliasetuksen sisällöstä ja velvoitteista erityisesti teknologiateollisuuden yrityksille. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä voimaan astunut REACH-asetus on…

Alasuutari, Maarit - Kasvatusvuorovaikutus, ebook

Kasvatusvuorovaikutus

Alasuutari, Maarit

20,40€

Vuorovaikutus on eräs merkittävimmistä kasvatuksen ulottuvuuksista. Mielekäs ja taitava toiminta vuorovaikutustilanteissa edellyttää vuorovaikutuksen ominaislaadun ymmärtämistä. Kasvatusvuorovaikutus laajentaa

Ruusuvuori, Johanna - Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus, ebook

Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus

Ruusuvuori, Johanna

23,05€

Se avaa näkymän siihen, millaiseksi haastatteluvuorovaikutus muodostuu haastateltaessa erilaisia henkilöitä ja ryhmiä, esimerkiksi johtavassa asemassa olevia, lapsia, eri kulttuureista tulevia ja puheongelmaisia. Teoksessa näytetään myös, miten haastattelijan

Talvio, Markus - Toimiva vuorovaikutus, ebook

Toimiva vuorovaikutus

Talvio, Markus

27,95€

Jos uskomme, että toimiva vuorovaikutus vaatii synnynnäisiä taitoja, lyömme samalla hanskat tiskiin ja luovumme parempaan vuorovaikutukseen pyrkimisestä. Kun sen sijaan muistamme, että vuorovaikutusta

Ahola, Angela - Taito tehdä hyvä vaikutus, ebook

Taito tehdä hyvä vaikutus

Ahola, Angela

19,25€

Mitä ihmiset ajattelevat sinut tavatessaan? Mitä haluaisit heidän ajattelevan? Hyvän vaikutuksen tekeminen on taito, joka on opeteltavissa. Tämä opas auttaa ymmärtämään, millaisen kuvan annat itsestäsi muille ja kuinka muut sinut näkevät. Ensivaikutelma syntyy sekunneissa. Mitkä

Hoeg, Peter - Susanin vaikutus, ebook

Susanin vaikutus

Hoeg, Peter

9,60€

Parasta Høegia sitten Lumen tajun
Monikerroksinen jännitysromaani yhdistää trillerin ja perhedraaman tavalla, joka teki Peter Høegistä tähden. Tiedätkö, mikä meitä odottaa?
Fyysikko Susan Svendsenillä on harvinaislaatuinen kyky saada…

Vehviläinen, Sanna - Ohjaus vuorovaikutuksena, ebook

Ohjaus vuorovaikutuksena

Vehviläinen, Sanna

22,00€

Ohjaus vuorovaikutuksena tarkastelee ohjauksen tärkeintä työmuotoa, ohjaajan ja ohjattavan välistä keskustelua keskustelunanalyysin keinoin. Se antaa runsaasti perustietoa ohjausvuorovaikutuksen ilmiöistä ja tarjoaa lähtökohtia ohjaustyön kehittämiseen.