Login

Search "utvecklingsforskning"

Koponen, Juhani - Att forska i utveckling: En inledning, ebook

Att forska i utveckling: En inledning

Koponen, Juhani

29,00€

Varför har invånare i olika delar av världen så olika levnadsförhållanden och livsvillkor? Var finns ursprungen till rikedom och fattigdom, till skillnaderna i ekonomisk och samhällelig utveckling och till den internationella ojämlikheten? Hur kan dessa påverkas? I enlighet med utvecklingsforskningens