Login

Search "työtavat"

Salo, Kirsi - Työtapaturma ja ammattitauti, ebook

Työtapaturma ja ammattitauti

Salo, Kirsi

54,10€

Tapaturmavakuutuslainsäädännön kokonaisuudistus valmistui keväällä 2015 ja uutta työtapaturma- ja ammattitautilakia (459/2015, TyTAL) sovelletaan 1.1.2016 alkaen. Tässä kirjassa esitellään TyTAL:n mukaisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen

Halinen, Irmeli - Ajattelun taidot ja oppiminen, ebook

Ajattelun taidot ja oppiminen

Halinen, Irmeli

27,95€

Oppimalla ajattelemaan opimme myös oppimaan.
Kun tietoa on paljon ja sitä on helposti saatavilla, tiedon käsittelyn ja ajattelun taitojen, kuten tulkinnan, arvioinnin ja yhdistelyn, merkitys korostuu. Ajattelun taidot luovat perustaa muun osaamisen…

Slåen, Torfinn - Vähemmän suorituksia, enemmän saavutuksia, ebook

Vähemmän suorituksia, enemmän saavutuksia

Slåen, Torfinn

9,75€

Haluatko päästä riittämättömyyden tunteesta energisoivaan aikaansaamiseen? Haluatko vihdoin ruveta toteuttamaan rohkeita valintojasi? Haluatko saada lisää sellaisia tuloksia ja vaikutuksia, joita oikeasti haluat ja vähemmän sellaisia, joita…

Toikko, Timo - Sosiaalityön ideat: johdatus sosiaalityön historiaan, ebook

Sosiaalityön ideat: johdatus sosiaalityön historiaan

Toikko, Timo

20,40€

Timo Toikko luo kokonaiskuvaa suomalaisen sosiaalityön historiasta ja perinteistä. Sosiaalityön universaalit ja ajattomat piirteet ovat hänen erityinen kiinnostuksen kohteensa. Toikko kuvaa olosuhteita, joiden vallitessa sosiaalityö on syntynyt mutta…