Login

Search "työn kehittäminen"

Järvinen, Kati - Työn mielekkyyden johtaminen: Käytännön opas, ebook

Työn mielekkyyden johtaminen: Käytännön opas

Järvinen, Kati

17,85€

Pelisilmää, sävelkorvaa tarkastelee suomalaisen peli- ja musiikkialan toimintatapoja, liiketoimintamalleja ja verkostoja erityisesti Japaniin ja Yhdysvaltoihin suuntautuvien vientitoimien näkökulmasta. Kirja tarjoaa erittäin mielenkiintoisen ja…

Kulmama, Jenni - Parempi vanhustyö - Menetelmiä johtamisen kehittämiseen, ebook

Parempi vanhustyö - Menetelmiä johtamisen kehittämiseen

Kulmama, Jenni

39,40€

Kohtaammeko vanhukset kasvottomina ja nimettöminä potilaina – kakkospaikan muistisairaana tai kolmosen lonkkana? Vai pidämmekö heitä ainutlaatuisina ihmisinä, joilla on jäljellä omaa persoonaa ja takana paljon elettyä elämää?
Nykyisessä vanhustyössä tehdään paljon

Juuti, Pauli - Johtamisen kehittäminen, ebook

Johtamisen kehittäminen

Juuti, Pauli

29,95€

” Hyvä johtaminen saa työyhteisön tuottamaan ja kannattamaan, mutta se vaikuttaa myös työntekijöiden ja asiakkaiden hyvinvointiin. Ei ole yhdentekevää, miten organisaatioitamme johdetaan. Johtaminen on opittu

Poikela, Esa  - Osaaminen ja kokemus - työ, oppiminen ja kasvatus, ebook

Osaaminen ja kokemus - työ, oppiminen ja kasvatus

Poikela, Esa

0,00€

Kirja esittelee työssä oppimisen prosessimallin ja kuvaa sen soveltamista tietoteknologian, kaupan, teollisuuden, uusmedian, hoiva-alan ja opetusalan työn ja osaamisen kehittämisessä. Malli tekee mahdolliseksi tunnistaa ja ymmärtää sekä ohjata

Paju, Sami - Järki töihin! - Parempien työtapojen kehittämisopas, ebook

Järki töihin! - Parempien työtapojen kehittämisopas

Paju, Sami

25,90€

Viekö pirstaleisuus työstäsi hallinnantunteen? Hukkuvatko tärkeät asiat kiireeseen? Vähemmästäkin järki katoaa. Tämä kirja sisältää kattavan kokoelman käytännön menetelmiä, joilla voit tuoda hallinnantunnetta takaisin kiireisen ja stressaavan arjen keskelle. Osa niistä

Erma, Juhani - Hyvä hallitustyö, ebook

Hyvä hallitustyö

Erma, Juhani

47,80€

Hallitustyötä osaavien ihmisten tarve on jatkuvasti kasvanut. Samaan tahtiin on kasvanut hallitustyöskentelijöiden tiedon tarve. Jokaisen hallitustyötä tekevän tulee jo oman oikeusturvansa takia tietää vastuunsa ja tuntea oikeat toimintatavat.