Login

Search "tilintarkastus"

Tomperi, Soile - Tilintarkastus – Normeista käytäntöön, ebook

Tilintarkastus – Normeista käytäntöön

Tomperi, Soile

41,95€

Tilintarkastus - Normeista käytäntöön on korkeatasoinen tilintarkastuksen oppikirja korkeakouluihin ja yliopistoihin. Sitä voidaan käyttää monipuolisesti myös yrityksissä ja tilintarkastajien koulutuksessa. Se soveltuu mainiosti myös itsenäiseen

Kihn, Lili-Anne - Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium, ebook

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Kihn, Lili-Anne

17,75€

Ne liittyvät tilintarkastuksen uudistumiseen, tarkastukseen eri sektoreilla sekä tilintarkastuksen ja raportoinnin tutkimukseen. Lisäksi kirjoittajat ottavat esille sekä kansainvälisiin standardeihin ja niiden kansalliseen

Martikainen, Jukka-Pekka - Kunnallisen tilintarkastuksen ulkoistaminen, ebook

Kunnallisen tilintarkastuksen ulkoistaminen

Martikainen, Jukka-Pekka

0,00€

Tilintarkastus on lähtökohtaisesti varmistuspalvelu. Se pyrkii varmistamaan, että annetut tiedot, joiden pohjalta organisaatioiden toimintaa johdetaan, ovat ”oikeita ja riittäviä”. Ajankohtainen keskustelu on herättänyt aiheellisen kysymyksen tilintarkastuksen

Heiskanen, Johanna - Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen, ebook

Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen

Heiskanen, Johanna

0,00€

Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maailma on muuttunut paljon viime vuosina, kun ala on kansainvälistynyt, lakeja ja asetuksia on uudistettu, standardeja on yhtenäistetty ja markkinasuhdanteet ovat heilahdelleet. Tämä kirja luo uudentyyppisen katsauksen tilintarkastuksen

Salin, Marjo - Asunto-osakeyhtiön kirjanpito- ja verokirja, ebook

Asunto-osakeyhtiön kirjanpito- ja verokirja

Salin, Marjo

32,00€

Asunto-osakeyhtiön kirjanpito- ja verokirja on käytännönläheinen opas pienen asunto-osakeyhtiön taloudenhoidosta vastaavalle. Asunto-osakeyhtiö on aina kirjanpitovelvollinen riippumatta siitä, kuinka monta huoneistoa tai osakasta yhtiössä on. Kirja…

Seppänen, Harri - Yrityksen analysointi ja tilinpäätös, ebook

Yrityksen analysointi ja tilinpäätös

Seppänen, Harri

52,35€

Kirja antaa yleiskuvan yrityksen tilinpäätösinformaation tulkinnasta, analysoinnista ja hyödyntämisestä päätöksenteon tukena. Kirjan käsikirjanomainen esitystapa tarjoaa lukijalle käytännön toimintamalleja sekä tulkintaohjeita pelkän tunnuslukujen…

Tuominen, Kari - Tulos, normi, tilivelvollisuus, ebook

Tulos, normi, tilivelvollisuus

Tuominen, Kari

0,00€

Tulos, normi, tilivelvollisuus -näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin Mitä tulos on ja miten sitä voidaan arvioida erilaisissa organisaatioympäristöissä? Miten veronmaksaja tietää, onko hän saanut vastiketta veroeuroille? Miten Euroopan Unionin varojen käyttöä kontrolloidaan?

ry, Yritystutkimus - Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, ebook

Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi

ry, Yritystutkimus

27,75€

korjatussa laitoksessa on otettu huomioon vuonna 2016 säädetyt muutokset muun muassa kirjanpito-, osakeyhtiö- ja tilintarkastuslakeihin. Uuden lainsäädännön myötä muutoksia on tapahtunut muun muassa tilinpäätöksen tulos- ja tasekaavoissa, tilinpäätöksen

Oulasvirta, Lasse - Tarkastus ja arviointi, ebook

Tarkastus ja arviointi

Oulasvirta, Lasse

0,00€

Miten tilintarkastajatutkintojärjestelmä julkisen ja yksityisen rajapinnassa tulisi organisoida? Millainen talousinformaatio ohjaa kuntien ulkoistamispäätöksiä? Millaisia ongelmia liittyy julkisen hallinnon tuottavuusohjelmiin? Millainen on eduskunnan…

Kyläkallio, Kalle - Yritysjuridiikka – Yritystoiminta, ebook

Yritysjuridiikka – Yritystoiminta

Kyläkallio, Kalle

8,80€

Tämä teos sisältää Yritysjuridiikka-kirjan luvut 4 Yritystoiminta, 5 Kirjanpito ja tilintarkastus sekä 6 Kilpailun sääntely ja elinkeinonharjoittajan oikeuksien suojaaminen. Luvut käsittelevät yritystoiminnan kannalta keskeistä lainsäädäntöä, joka liittyy