Login

Search "tiede"

Hautamäki, Antti (toim.) - Moderni kognitiotiede, ebook

Moderni kognitiotiede

Hautamäki, Antti (toim.)

22,00€

Kognitiotiede on yksi modernin tieteen uusista alueista. Se on monitieteinen alue, joka käyttää hyväkseen eri tieteiden tietämystä ratkoessaan nykyihmisen elämään kuuluvia ongelmia. Kognitiotieteen taustalla

Väliverronen, Esa - Julkinen tiede, ebook

Julkinen tiede

Väliverronen, Esa

22,20€

Mikä on avoimen tieteen paikka avoimessa yhteiskunnassa? Kansalaisten kiinnostus tiedettä kohtaan on Suomessa poikkeuksellisen korkeaa. Tiede ja teknologia näkyvät yhä enemmän yhteiskunnassa, arjessa ja mediassa.

Weber, Max - Tiede ja politiikka, ebook

Tiede ja politiikka

Weber, Max

24,85€

Ne olivat Tiede kutsumuksena ja ammattina ja Politiikka kutsumuksena ja ammattina. Tiede kutsumuksena ja ammattina alkaa tieteilijän työn ulkoisten ehtojen kuvaamisesta, mutta laajenee kuvaamaan tieteen

Strellman, Urpu - Tieteen yleistajuistaminen, ebook

Tieteen yleistajuistaminen

Strellman, Urpu

25,75€

Tieteen yleistajuistaminen on päivänpolttava kysymys paitsi tieteelle itselleen myös yhteiskunnallisesti. Se on ainoa keino levittää tietoa kaikkien ulottuville koulutustaustasta riippumatta. Lisäksi se mahdollistaa tutkimustulosten soveltamisen

Karlsson, Fred - Yleinen kielitiede, ebook

Yleinen kielitiede

Karlsson, Fred

25,70€

Yleisessä kielitieteessä esitellään erityyppisten kielten kuvauksessa tarvittavat käsitteet kielitypologian keskeisten tulosten perusteella. Kirjassa tarkastellaan myös kielitieteen luonnetta ja menetelmiä sekä atk:n tuomia uusia mahdollisuuksia.

Kankkunen, Päivi - Tutkimus hoitotieteessä, ebook

Tutkimus hoitotieteessä

Kankkunen, Päivi

35,60€

Tutkimus hoitotieteessä on oppikirja hoitotieteen tutkimusmenetelmistä. Kirjan kolmas painos on sisällöltään aikaisempia painoksia laajempi. Siinä käsitellään tiede- ja tutkimusmaailmassa tapahtunutta kehitystä

Ojutkangas, Krista - Johdatus kielitieteeseen, ebook

Johdatus kielitieteeseen

Ojutkangas, Krista

26,65€

Johdatus kielitieteeseen sopii kielitieteen oppikirjaksi yliopiston peruskursseille, mutta myös kaikille kielistä kiinnostuneille. Mitä kieliä maailmassa puhutaan ja miten niitä voidaan luonnehtia ja luokitella? Millaisia merkityksiä kielillä ilmaistaan ja millaisia keinoja kielet

(toim.), Ilkka - Ihmistieteet tänään, ebook

Ihmistieteet tänään

(toim.), Ilkka

26,75€

Ihmistiede tänään tarjoaa ajankohtaisia näkökulmia tieteellisen tiedon rakentumiseen niin sanotuissa ihmistieteissä. Uusia näkökulmia etsitään perinteisten lähestymistapojen rajapinnoilta. Ihmistieteiden moninaisuudesta huolimatta monet keskustelut kietoutuvat tiettyjen peruskysymysten