Login

Search "terveys"

Hakkarainen, Outi - Terveys kaupan, ebook

Terveys kaupan

Hakkarainen, Outi

9,00€

Onko maailma valmis jättämään terveyspolitiikan Gates-säätiön kaltaisille hyväntekeväisyyskapitalisteille? Pamfletti erittelee, miten terveydestä on tullut markkinatavaraa, miksi kauppa- ja investointisopimuksia tulee

Reivinen, Jukka - Kansan terveys, yksilön hyvinvointi, ebook

Kansan terveys, yksilön hyvinvointi

Reivinen, Jukka

19,00€

Onko terveys sairauden poissaoloa vai henkilökohtainen kokemus? Mitkä tekijät vaikuttavat kansanterveyteen, ja minkälaisilla valinnoilla ihminen voi vaikuttaa omaan terveyteensä? Inhimillisen elämän ja taloudenkin

Metteri, Anna - Terveys ja sosiaalityö, ebook

Terveys ja sosiaalityö

Metteri, Anna

36,00€

Kirja tarjoaa sosiaalisen näkökulmia ja toimintatapoja arjen ongelmien lääketieteellisen käsitteellistämisen ja ajattelun sekä yksilövastuun korostamisen rinnalle.

Karvonen, Sakari - Terveyssosiologian linjoja, ebook

Terveyssosiologian linjoja

Karvonen, Sakari

29,00€

Terveys ja sairaudet koskettavat kaikkia mutta eivät jakaudu yhteiskunnassa tasaisesti. Niihin vaikuttavat biologian lisäksi esimerkiksi kulttuuriset, sosiaaliset, taloudelliset ja historialliset tekijät. Terveyden ja sairauden yhteiskunnallista ulottuvuutta

Sinikallio, Sanna - Terveyden psykologia, ebook

Terveyden psykologia

Sinikallio, Sanna

30,50€

Useimmat suomalaiset nimeävät terveyden yhdeksi tärkeimmäksi arvokseen. Monien terveysongelmat olisivat ratkaistavissa muuttamalla terveyskäyttäytymistä – liikkumalla enemmän, vähentämällä tupakointia

Liikanen, Hanna - Tietotekniikka kehittää sosiaali- ja terveysalaa?, ebook

Tietotekniikka kehittää sosiaali- ja terveysalaa?

Liikanen, Hanna

0,00€

Tietotekniikkaa pyritään kuitenkin hyödyntämään sosiaali- ja terveysalan ongelmien ratkaisemisessa jopa reformistisella tavalla. Kirjassa kuvataan ja arvioidaan Satakunnan Makropilottihankkeen ohjausmallien ja asiakaskohtaisen tiedon kehittelyä, jossa tavoiteltiin