Login

Search "talous"

Kivistö, Sari - Talous ja moraali, ebook

Talous ja moraali

Kivistö, Sari

28,00€

Länsimaisesta yhteiskunnasta on vaikea löytää elämänaluetta, joka ei olisi tavalla tai toisella kytköksissä globaaliin markkinatalouteen. Tästä huolimatta taloutta ajatellaan usein itsenäisenä sfäärinä, jonka toimintaan ei tulisi puuttua.

Ruckenstein, Minna - Lapsuus ja talous, ebook

Lapsuus ja talous

Ruckenstein, Minna

27,00€

Lapsuutta ja taloutta ei ole totuttu liittämään yhteen. Kuitenkin lapsuuden avulla synnytetään valtavaa taloudellista lisäarvoa: markkinoilla luodaan yhä uusia tuotteita ja palveluita, joilla vaatetetaan, viihdytetään ja kehitetään vauraan maailman lapsia. Lapsuuden erottaminen

Kuorikoski, Jaakko - Talous ja filosofia, ebook

Talous ja filosofia

Kuorikoski, Jaakko

28,00€

Filosofialla ja taloudella on monitahoiset historialliset yhteydet. Nyt etenkin talouskriisin myötä on kyseenalaistettu taloutta koskevan tieteellisen tietomme oikeutuksen, mikä on lisännyt tarvetta kehittää

Siikavuo, Juha - Talous haltuun pk-yrityksessä, ebook

Talous haltuun pk-yrityksessä

Siikavuo, Juha

11,00€

Talous haltuun pk-yrityksessä pureutuu käytännönläheisesti pk-yrittäjän arkipäivään. Teoksessa esitellään liiketoiminnan kannattavuuden perustekijät havainnollisesti: liikeidea, yhtiömuoto, talouden seuranta ja verotus. Kirjan ohjeilla

Laakso, Seppo - Kaupunkitalous, ebook

Kaupunkitalous

Laakso, Seppo

39,00€

Kaupunkitalous analysoi ja kuvaa kaupunkialueiden taloudellisia ilmiöitä: miksi kaupunkeja on olemassa, miten kaupungit kasvavat ja kehittyvät ja mihin ihmiset, yritykset ja maankäyttö sijoittuvat kaupunkialueilla? Sen lähestymistapa perustuu taloustieteelliseen

Varoufakis, Yanis - Maailmantalouden Minotauros, ebook

Maailmantalouden Minotauros

Varoufakis, Yanis

24,00€

Minotauros on taloustieteilijä Yanis Varoufakisin metafora Yhdysvaltojen rahoitussektorille, joka 1970-luvulta lähtien piti maailmantalouden liikkeessä. Se houkutteli ulkomaisten sijoittajien varoja, pumppasi lainarahaa yhdysvaltalaiskuluttajien taskuihin

Joutsenvirta, Maria - Talous kasvun jälkeen, ebook

Talous kasvun jälkeen

Joutsenvirta, Maria

29,00€

Mutta onko vika talouskasvun vähäisyydessä vai siinä, että kasvutalous ei enää kykene parantamaan hyvinvointiamme? Talous kasvun jälkeen selvittää, mitä talous, työ ja raha oikeastaan ovat ja mistä tekijöistä taloudellinen

Tenhunen, Sanna - Eläketalous, ebook

Eläketalous

Tenhunen, Sanna

61,00€

Kirja muodostuu kymmenestä itsenäisestä eläkkeiden taloutta käsittelevästä luvusta. Kirjassa käsitellään yleisesti eläkejärjestelmän taustalla vaikuttavia tekijöitä, kuten väestön rakennetta ja väestökehitystä, eläkejärjestelmän ominaisuuksia