Login

Search "sukupuoli"

Antikainen, Marjo-Riitta  - Sääty, sukupuoli, uskonto, ebook

Sääty, sukupuoli, uskonto

Antikainen, Marjo-Riitta

28,00€

Sääty, sukupuoli, uskonto Mathilda Wrede ja yhteiskunnan muutos 1883–1913 Vankien ystävä Mathilda Wredestä (1864–1928) on tullut suomalainen ja kansainvälinen legenda, jonka muisto elää edelleen. Sääty, sukupuoli, uskonto käsittelee

Husso, Marita - Sukupuolikysymys, ebook

Sukupuolikysymys

Husso, Marita

29,00€

Ovatko pojat edelleen poikia ja naiset tyttöjä? Piileekö tiskivuorojen jakamisessa valtarakenteita? Voiko mies olla 110-prosenttisesti nainen? Sukupuolikysymys kertoo, miten erilaiset lähestymistavat sukupuoleen haastavat ja täydentävät toisiaan,

Ruoho, Iiris - Journalismin sukupuoli, ebook

Journalismin sukupuoli

Ruoho, Iiris

28,00€

ournalismissa sukupuolella on väliä. Iiris Ruoho ja Sinikka Torkkola vaativat kirjassaan journalisteja tunnistamaan alansa sukupuolittuneisuus ja sukupuolta rakentava vaikutus. Heidän mukaansa journalismin tulisi nähdä itsensä sukupuolta

Holli, Anne-Maria - Sukupuolten valta/kunta, ebook

Sukupuolten valta/kunta

Holli, Anne-Maria

25,00€

Mikä sitten muuttui sukupuolikiintiöiden myötä? Tuliko kuntiin akkavalta vai pakeniko valta jonnekin muualle? Muuttuiko kunnallinen päätöksenteko kokonaisuudessaan naisystävällisemmäksi? Millä tavoin naisiin ja miehiin päätöksentekijöinä kunnissa suhtaudutaan?

Saresma, Tuija - Käsikirja sukupuoleen, ebook

Käsikirja sukupuoleen

Saresma, Tuija

25,00€

Sukupuoli ei ole pelkkää biologiaa, mutta ei myöskään vapaasti valittavissa oleva rooli tai identiteetti. Sukupuoli on yhtä aikaa henkilökohtainen ja kokemuksellinen, sosiaalisesti tuotettu ja ruumiillinen. Sukupuoli

Tolonen, Tarja - Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli, ebook

Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli

Tolonen, Tarja

26,00€

Palkka-, koulutus- tai kulttuurierot eivät ole kadonneet, ja varsin polttavaksi ne tulevat jos niitä pohditaan sukupuolen kautta. Kirjoittajat pyrkivät laajentamaan keskustelua luokasta, sukupuolesta ja muista eroista keskusteluttamalla

Ojala, Hanna - Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa, ebook

Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa

Ojala, Hanna

27,00€

Mutta miten koulutuksen arjessa tytöille ja naisille, pojille ja miehille asetetut odotukset muokkaavat ymmärrystä kyvyistä ja osaamisesta, siis toimijuudesta? Tässä kirjassa kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijät erittelevät koulutusta sukupuolen ja toimijuuden

Ahonen, Johanna - Uskonnon ja sukupuolen risteyksiä, ebook

Uskonnon ja sukupuolen risteyksiä

Ahonen, Johanna

19,00€

Se esittelee alan kansainvälistä tutkimusta ja aihepiiristä käytävää keskustelua, jossa uskonnontutkijat haastavat sukupuolentutkimuksen ja feministisen teorian oletuksia uskonnon ja sukupuolen suhteesta. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa intersektionaalisuus,