Login

Search "sukupuolentutkimus"

Irni, Sari - Muokattu elämä, ebook

Muokattu elämä

Irni, Sari

30,00€

Elämän ja sen osa-alueiden muokkaaminen teknologian keinoin on herättänyt sekä innostusta että huolta yhteiskunnan tulevaisuudesta. Ihmisen geeniperimän kartoitus, hedelmöityshoidot, ruoantuotannon teknologiat ja ylikansallinen lääketeollisuus…

Koponen, Juhani - Att forska i utveckling: En inledning, ebook

Att forska i utveckling: En inledning

Koponen, Juhani

29,00€

Indelningen av världen i ett rikare ”nord” och ett fattigare ”syd” och den ojämlikhet som följer av detta är ett centralt globalt problem och samtidigt grundorsaken till många andra problem. Varför har invånare i olika delar av världen…

Ahonen, Johanna - Uskonnon ja sukupuolen risteyksiä, ebook

Uskonnon ja sukupuolen risteyksiä

Ahonen, Johanna

19,00€

Teos luo uutta, rohkeaa ja kriittistä vuoropuhelua sukupuolentutkimuksen ja uskonnontutkimuksen välille. Se esittelee alan kansainvälistä tutkimusta ja aihepiiristä käytävää keskustelua, jossa uskonnontutkijat haastavat sukupuolentutkimuksen

Ojala, Hanna - Miehistä puhetta, ebook

Miehistä puhetta

Ojala, Hanna

0,00€

Miten sosiaaliset suhteet, roolit ja ruumiillisen vanhenemiseen liittyvät kulttuuriset normit asettavat reunaehtoja vanhenemisen kokemiselle ja tulkinnoille? Teos soveltuu sosiaali- ja terveysalan, gerontologian ja sukupuolentutkimuksen opiskelijoille ja tutkijoille

Rosenholm, Arja - Naisia Venäjän kulttuurihistoriassa, ebook

Naisia Venäjän kulttuurihistoriassa

Rosenholm, Arja

29,00€

Teos on suunnattu Venäjän historiasta ja naishistoriasta kiinnostuneille, mutta se soveltuu lukemiseksi myös kulttuurihistoriaan, sukupuolentutkimukseen, yhteiskuntatieteisiin ja Venäjän tutkimukseen.

Juvonen, Tuula - Käsikirja sukupuoleen, ebook

Käsikirja sukupuoleen

Juvonen, Tuula

25,00€

Odotettu nais- ja sukupuolentutkimuksen perusoppikirja sopii yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja lukioiden oppimateriaaliksi sekä kaikille sukupuolen, vallan ja seksuaalisuuden yhteyksistä kiinnostuneille. Kirja haastaa analysoimaan sukupuolta sekä akateemisesti