Login

Search "strateginen suunnittelu"

Viitala, Riitta - Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä, ebook

Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä

Viitala, Riitta

From 8,80€

Henkilöstöjohtaminen - Strateginen kilpailutekijä esittelee laajasti henkilöstöjohtamisen kenttää. Tarkastelun kohteina ovat muun muassa henkilöstöjohtamisen strategisuus, tavoitteet ja toteutustavat eri osa-alueilla, henkilöstöammattilaisten ja esimiesten rooli sekä vastuullinen

Juutinen, Sirpa - Strategisen yritysvastuun käsikirja, ebook

Strategisen yritysvastuun käsikirja

Juutinen, Sirpa

66,55€

Kirjassa annetaan myös vinkkejä yrityksen hallitukselle ja toimitusjohtajalle, miten ottaa yritysvastuuasiat mukaan jo strategian suunnitteluun ja täyttää rahoittajien ja sijoittajien odotukset. Kirjassa on myös paljon havainnollisia case-esimerkkejä.

Baliga, Ram B. - Kun normibisnes ei riitä - Kestävä strategointi, ebook

Kun normibisnes ei riitä - Kestävä strategointi

Baliga, Ram B.

61,20€

Kirja virittää lukijan strategiseen ajatteluun ja toimintaan tempaamalla hänet kummajaisten luo, opastaa kehittämään molempikätistä toimintatapaa sekä näyttää, miten avointa strategointia voi käyttää sisäisten siilojen liuottamiseksi ja ulkoisen verkostovoiman

Hamilo, Marja - Innovaation alkulähteillä, ebook

Innovaation alkulähteillä

Hamilo, Marja

8,85€

Innovaation alkulähteillä on innovaation kasvutarina. Miten ja miksi ideat syntyvät, minkälaisessa ympäristössä ne kasvavat ja kehittyvät ja miten niistä kypsyy kaupallistettuja innovaatioita. Se kertoo myös, millaisia ihmisiä ja organisaatioita…

Heikkala, Juha - Järjestön strategia, ebook

Järjestön strategia

Heikkala, Juha

8,85€

Järjestön strategia on käsikirja elinvoimaisen tulevaisuuden luomiseen ja ensimmäinen suomenkielinen yleiskatsaus järjestötoiminnan strategisesta suunnittelusta ja johtamisesta. Se sisältää laajan katsauksen järjestöjen muuttuvaan toimintaympäristöön. Siinä on näkemyksiä

Backman, Michael - Big in Asia -25 strategies for business success, ebook

Big in Asia -25 strategies for business success

Backman, Michael

39,65€

Companies operating in post-crisis Asia find themselves confronted by obstacles that hinder development and progress. Written by two leading analysts, this book identifies the transformation of the competitive landscape in Asia. By focusing on the main…

Tuulaniemi, Juha - Palvelumuotoilu, ebook

Palvelumuotoilu

Tuulaniemi, Juha

59,45€

Palvelumuotoilu vie muotoilun keinot ja työkalut palvelujen, prosessien ja systeemien suunnitteluun. Keskeistä on luoda kokonaisvaltaisia ja yhtenäisiä asiakaskokemuksia. Kirja kertoo käytännönläheisesti ja kattavasti, mitä palvelumuotoilu on, valottaa osaamisalan taustoja ja antaa

Neuvonen, Markus - Päätä viisaasti, ebook

Päätä viisaasti

Neuvonen, Markus

23,95€

Voimmeko oppia tekemään viisaampia päätöksiä? Onko mahdollista parantaa omaa ajatteluaan? Päätä viisaasti on kirja, joka vastaa näihin kysymyksiin myönteisesti. Se kertoo ajatteluamme ja päätöksentekoamme ohjaavista voimista, kooten yhteen…