Login

Search "sosiaalivakuutus"

Havakka, Pauliina - Sosiaalivakuutus, ebook

Sosiaalivakuutus

Havakka, Pauliina

54,10€

Kirja antaa yleiskuvan sosiaalivakuutuksen periaatteista ja tehtävistä. Kirjassa keskitytään erityisesti suomalaiseen sosiaalivakuutukseen, eri vakuutuslajien perusteisiin ja sosiaalivakuutuksen rooliin suomalaisessa

Kivisaari, Esko - Vakuutusoppi, Osa 2, ebook

Vakuutusoppi, Osa 2

Kivisaari, Esko

26,60€

Vakuutusoppi Osa 2 Sosiaalivakuutus ja muut lakisääteiset vakuutukset. Jokaisen finanssialalla työskentelevän on tärkeää ymmärtää vakuuttamisen lainalaisuuksia ja eri vakuutuslajien pääpiirteitä. Vakuutusoppi mahdollistaa kokonaiskuvan saamisen vakuuttamisen periaatteista ja

Mattinen, Kati - Palkanlaskenta käytännönläheisesti, ebook

Palkanlaskenta käytännönläheisesti

Mattinen, Kati

64,40€

seuraavia teemoja: - palkanmaksu, ennakonpidätys, sosiaalivakuutusmaksut ja muut palkasta tehtävät vähennykset - tilitys- ja ilmoitusvelvollisuudet - luontois- ja henkilökuntaedut, matkakustannusten korvaukset, työaika, vuosiloma, poissaolot, työsuhteen päättyminen

Kivisaari, Esko - Vakuutusoppi, ebook

Vakuutusoppi

Kivisaari, Esko

70,10€

Kirjan loppuosassa esitellään pääpiirteittäin sekä sosiaalivakuutuksen ja muun lakisääteisen vakuutuksen että vapaaehtoisen vakuutuksen keskeiset lajit. Vakuutusoppi antaa luotettavan ja laajan näkemyksen vakuutustoiminnasta. Kirjan sisältö tarjoaa mahdollisuuden

Kivisaari, Esko - Vakuutusoppi, Osa 3, ebook

Vakuutusoppi, Osa 3

Kivisaari, Esko

30,15€

Kirjan osassa 1 tarkastellaan vakuuttamista ja vakuutustoiminnan perusteita, osassa 2 esitellään pääpiirteittäin sosiaalivakuutus ja muut lakisääteiset vakuutukset. Vakuutusoppi antaa luotettavan ja laajan näkemyksen vakuutustoiminnasta. Kirjan sisältö tarjoaa

Kivisaari, Esko - Vakuutusoppi, Osa 1, ebook

Vakuutusoppi, Osa 1

Kivisaari, Esko

40,80€

Kirjan osissa 2 ja 3 esitellään pääpiirteittäin sekä sosiaalivakuutuksen ja muun lakisääteisen vakuutuksen että vapaaehtoisen vakuutuksen keskeiset lajit. Vakuutusoppi antaa luotettavan ja laajan näkemyksen vakuutustoiminnasta. Kirjan sisältö tarjoaa mahdollisuuden