Login

Search "sosiaaliset verkostot"

Eriksson, Kai - Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa, ebook

Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa

Eriksson, Kai

27,50€

Verkostosta on muodostunut yksi tärkeimmistä yhteiskuntaa ja sen toimintaa kuvaavista käsitteistä: verkostollinen näkökulma on mullistanut yhteiskuntatieteiden kysymyksenasetteluja ja menetelmiä sekä asettanut niille uusia tutkimuskohteita. Verkostot

Poikela, Esa  - Oppiminen ja sosiaalinen pääoma, ebook

Oppiminen ja sosiaalinen pääoma

Poikela, Esa

0,00€

Oppiminen ja sosiaalinen pääoma on ensimmäinen suomalainen kirja, jossa tarkastellaan sosiaalisen pääoman muodostumista oppimisen ja kasvatustieteellisen tiedon näkökulmasta. Luottamus, autenttisuus ja luovuus ovat arvoja ja avainsanoja kirjan

Paananen, Seppo - Maahanmuuttajien elämää Suomessa, ebook

Maahanmuuttajien elämää Suomessa

Paananen, Seppo

28,40€

Julkaisu sisältää venäläisten, virolaisten, somalialaisten ja vietnamilaisten 2000-luvun alun Suomessa. Artikkelit sisältävät tietoja mm. kielitaidosta, sosiaalisista verkostoista, työstä, asumisesta, väkivaltakokemuksista, leimautumiskokemuksista

Sulin, Kati - Digimakupaloja - 100 päivää online-dialogia Fazerilla, ebook

Digimakupaloja - 100 päivää online-dialogia Fazerilla

Sulin, Kati

13,05€

Päivänkirjanomaisesti kirjoitetussa Digimakupaloja kirjassaan Sulin pohdiskelee viestinnän digitalisoitumista kahdesta näkökulmasta: miksi verkkoviestintään ja sosiaaliseen mediaan pitäisi yrityksen viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta panostaa ja miten

Rotkirch, Anna - Suhteiden Venäjä, ebook

Suhteiden Venäjä

Rotkirch, Anna

25,70€

Suomalaiset tutkijat esittelevät 2000-luvun Venäjää sosiaalisten verkostojen näkökulmasta. Tiukentuneen valtiovallan myötä suhteet ovat jälleen tärkeitä. Samalla markkinatalous, kansainvälistyminen, informaatioteknologia ja yksityiselämän

Hakanurmi, Satu - Verkko-opettaja, ebook

Verkko-opettaja

Hakanurmi, Satu

16,75€

Verkko-opettaja opastaa lukijalleen suosittujen blogi-, kuva- ja sosiaalisen median palveluiden käytön ensiaskeleet opetuksen kannalta. Kirja on tarkoitettu opettajille, jotka haluavat välttää verkkoviidakkoon eksymisen ja navigoida opastetusti paitsi verkkokurssien

Arnkil, Tom Erik - Huoli puheeksi - Opas varhaisista dialogeista, ebook

Huoli puheeksi - Opas varhaisista dialogeista

Arnkil, Tom Erik

19,50€

Mutta kuinka ilmaista asiansa niin, että saadaan aikaan hyvää yhteistyötä? Puheeksioton ennakointimenetelmä on kehitelty yhdessä psykososiaalisen työn ja opetustyön ammattilaisten kanssa. Menetelmän ideana on pyytää huoltajien apua ja yhteistyötä työntekijän

Hakkarainen, Ari - Sosiaalisessa mediassa muhii muutos, ebook

Sosiaalisessa mediassa muhii muutos

Hakkarainen, Ari

13,20€

Miten netissä syntyneet yhteisöllistä viestintää tarjoavat palvelut, kuten Facebook, Twitter ja IRC-Galleria vaikuttavat perinteisen median asemaan, kansalaisten tietosuojaan ja mitkä teknologiat kiihdyttävät muutosta? Samaan aikaan kun perinteinen media elää historiallista muutosta, sosiaalinen

Kangaspunta, Seppo  - Yksilöllinen yhteisöllisyys, ebook

Yksilöllinen yhteisöllisyys

Kangaspunta, Seppo

0,00€

Millaisia ovat uudet sosiaalisen median ja muut web-yhteisöt ja miten ihmisten sosiaalinen yhteisöllisyys on historian, yhteiskuntien ja kulttuurien myötä muuttunut? Kirja kuvailee, analysoi, määrittelee ja jäsentää kriittisesti yhteisöllisyyden