Login

Search "sosiaaliala"

Niiranen, Vuokko - Johtaminen sosiaalialalla, ebook

Johtaminen sosiaalialalla

Niiranen, Vuokko

25,75€

"Sosiaalialan johtamisen keskeinen tehtävä on voimavarojen johtaminen. Tähän sisältyvät niin henkilöstö, osaaminen ja raha kuin sosiaaliset, fyysiset ja kulttuuriset rakenteetkin - ja lisäksi asiakkaat, päättäjät ja palveluiden rahoittajat. Monialaisuus näkyy sosiaalialan

Jaakkola, Helena - Valitse innostus - Voimakirja sosiaalialalle, ebook

Valitse innostus - Voimakirja sosiaalialalle

Jaakkola, Helena

23,70€

Sosiaalialan työstä ja alan ammattilaisista puhutaan liian harvoin innostumisen näkökulmasta. Myös sinulla on oikeus olla motivoitunut ja innostunut. Innostus antaa energiaa, hyvää tekemisen meininkiä ja mielekkyyttä työhön. Tämä voimakirja antaa vahvistusta ja kannustavia

Kotiranta, Tuija - Sosiaalialan normatiivinen perusta, ebook

Sosiaalialan normatiivinen perusta

Kotiranta, Tuija

22,85€

Lait ja asetukset sekä erilaiset kansainväliset sopimukset ovat sosiaalialan normien välittömin lähde Suomessa. Teoksessa käsitellään näiden kirjoitettujen normistojen perusteluissa käytettyjä tutkimustuloksia ja teorioita. Tavoitteena on edistää kriittistä ja kantaa ottavaa

 - Yhteiskuntapolitiikka 2/2018, ebook

Yhteiskuntapolitiikka 2/2018

6,10€

) muun muassa: - Arttu Saarinen ym: Kolmijaosta hienojakoisempiin eroihin? Tarkastelussa kuuden suurimman eduskuntapuolueen jäsenistöjen ammattirakenteet - Jukka Rantala & Anna Veijola: Suomalaisnuorten näkemykset turvapaikanhakijakeskustelussa esitettyihin historiallisiin rinnastuksiin - Laura Tiitinen:

Raunio, Kyösti - Olennainen sosiaalityössä, ebook

Olennainen sosiaalityössä

Raunio, Kyösti

25,75€

Olennainen sosiaalityössä on kattava esitys ja ajankohtainen puheenvuoro sosiaalityön lähtökohdista. Teos tarkastelee sosiaalityötä ammatillisena toimintana ja käsittelee sen olennaisia lähtökohtia kuten sisältöä määrittäviä arvoja, etiikkaa…

 - Yhteiskuntapolitiikka 3/2018, ebook

Yhteiskuntapolitiikka 3/2018

6,10€

Yhteiskuntapolitiikka (YP) on yhteiskuntatutkimuksen siteeratuin aikakauslehti Suomessa. YP:n jutuilla on taipumusta saada julkisuutta, herättää uteliaisuutta, virittää keskustelua ja käynnistää toimenpiteitä. YP:n Julkaisufoorumi-luokitus 2…