Login

Search "poliittinen väkivalta"

Politkovskaja, Anna - Mitään salaamatta, ebook

Mitään salaamatta

Politkovskaja, Anna

5,40€

Kattava valikoima vaiennetun totuudenpuhujan lehtiartikkeleita nyky-Venäjän tilasta. Tekstit ovat paitsi todistajanlausuntoja myös osoitus siitä rohkeudesta, jolla Politkovskaja työtään teki.

Korjus, Olli - Kuusi kuolemaantuomittua, ebook

Kuusi kuolemaantuomittua

Korjus, Olli

27,00€

Miesten elämänkohtaloiden kautta lukijalle piirtyy kuva sotaan johtaneesta ajasta eri puolilla punaista Suomea, vähäväkisen kansan elämästä sekä yhteiskunnallisista ristiriidoista, jotka purkautuivat väkivaltana. Keskushenkilöt olivat aktiivisia punaisia,

Silvennoinen, Oula - Suomalaiset fasistit, ebook

Suomalaiset fasistit

Silvennoinen, Oula

17,00€

"Kiväärin kieli on ainoa maailmankieli, paljon selvempi kuin esperanto tai muut vastaavat potaskat. Siis rasvaa kiväärisi ja kiillota saappaasi."
Uraauurtava teos kertoo, mistä suomalaisessa fasismissa oli kyse ja kuinka fasistisilla liikkeillä…

Tikka, Marko - Kenttäoikeudet, ebook

Kenttäoikeudet

Tikka, Marko

29,00€

Sisällissodan taistelujen ulkopuolella tapahtunutta väkivaltaa on tavattu selittää yksityisinä kostotoimina, jotka tapahtuivat ilman taistelevien osapuolten sodanjohdon hyväksyntää. Laajaan lähdeaineistoon pohjautuva tutkimus kuitenkin osoittaa, että niin

Huttula, Tapio - Nauloilla laadittu laki, ebook

Nauloilla laadittu laki

Huttula, Tapio

27,00€

Kansanliikkeen yhtenä toimintamuotona oli heti alusta lähtien työväentaloihin kohdistunut väkivalta: työväentaloja naulattiin, poltettiin ja jopa räjäytettiin. Seurauksena oli kommunistisen järjestötoiminnan loppuminen vuoden 1930 aikana. Liikkeen radikalisoituessa

Julkunen, Raija - Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit, ebook

Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit

Julkunen, Raija

28,00€

Tasa-arvopoliittisina keskustelunaiheina ovat säilyneet palkkaeriarvoisuus, työn ja perheen yhteensovittaminen sekä hoivaava isyys. Niiden rinnalle ovat nousseet uudet tai uusvanhat kysymykset seksuaalivähemmistöjen ja samansukupuolisten parien oikeuksista, kulttuurin