Login

Search "palvelut"

Tuulaniemi, Juha - Palvelumuotoilu, ebook

Palvelumuotoilu

Tuulaniemi, Juha

67,00€

Palvelumuotoilu vie muotoilun keinot ja työkalut palvelujen, prosessien ja systeemien suunnitteluun. Keskeistä on luoda kokonaisvaltaisia ja yhtenäisiä asiakaskokemuksia. Kirja kertoo käytännönläheisesti ja kattavasti, mitä palvelumuotoilu

Lämsä, Anna-Maija - Palvelujen markkinointi esimiestyön haasteena, ebook

Palvelujen markkinointi esimiestyön haasteena

Lämsä, Anna-Maija

From 9,90€

Hyvän palvelun tuottaminen edellyttää osaavia ja motivoituneita ihmisiä ja taitavaa johtoa. Palvelujen markkinointi esimiestyön haasteena yhdistää markkinoinnin ja esimiestyön. Kirja perustuu kokonaisvaltaisen markkinoinnin malliin, jonka ytimen

Heino, Petteri - Pilvipalvelut, ebook

Pilvipalvelut

Heino, Petteri

11,70€

Onko se palveluiden myymisen ja ostamisen taivas? Vakiintunutta rajausta ei vielä ole, eikä toimintamallia oikein voida määritellä standardienkaan kautta - yksinkertaisin pilvipalvelun ilmentymä on yksittäinen palvelin,

Toikko, Timo - Sosiaalipalveluiden kehityssuunnat, ebook

Sosiaalipalveluiden kehityssuunnat

Toikko, Timo

0,00€

Sosiaalipalvelut ovat viime vuosina olleet aktiivisen keskustelun kohteena. Sosiaalipalveluita on pyritty määrittelemään eri näkökulmista. Mikä on sosiaalipalveluiden muoto, sisältö ja paikka? Kirjassa

Puustinen, Pekka - Vaihdantavallankumous - Finanssipalvelun uusi logiikka, ebook

Vaihdantavallankumous - Finanssipalvelun uusi logiikka

Puustinen, Pekka

20,70€

Palkittu tutkija, opettaja ja finanssisektorin ravistelija, KTT Pekka Puustinen nostaa finanssipalvelun keskiöön tuotteiden sijaan mobiilin, asiakasarvon, big datan, kokemukset, somen, tuotteiden palveluistamisen ja arvolupauksen lunastamiseen tähtäävän strategian. Vaihdantavallankumous

Salo, Immo - Hyötyä pilvipalveluista, ebook

Hyötyä pilvipalveluista

Salo, Immo

24,90€

Kirjassa esitellään pilvipalveluiden käsite sekä markkinoiden suurimpia palveluntarjoajia ja kiinnostavimpia tulokkaita. Pilvipalveluiden käyttöönoton ja käytön helppoutta sekä hyödyllisyyttä valaistaan käytännön esimerkein julkishallinnon