Login

Search "oppimisympäristö"

Eerola, Satu  - Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä, ebook

Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä

Eerola, Satu

0,00€

Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä –kirja kertoo yliopisto-ohjauksen monimuotoisuudesta, monitoimijuudesta ja moniänisyydestä. Ohjauksessa on kyse korkea-asteen koulutuksen koko palvelujärjestelmästä, mikä muodostuu erilaisten ohjauksellisten toimintojen

Korhonen, Vesa  - Muuttuvat oppimisympäristöt yliopistossa?, ebook

Muuttuvat oppimisympäristöt yliopistossa?

Korhonen, Vesa

0,00€

Kirja tarkastelee oppimisympäristöjen muutosta ja tietoteknologian opetuskäyttöä osana akateemista työkulttuuria ja pedagogista kehittämistoimintaa. Kysymys on opetus- ja ohjaustyötä tekevien omista opettajuuden ja ammatillisen kehittymisen prosesseista sekä akateemisen yhteisön

Poikela, Esa  - Tutkiminen on oppimista - ja oppiminen tutkimista, ebook

Tutkiminen on oppimista - ja oppiminen tutkimista

Poikela, Esa

0,00€

Tämän kirjan lähtökohta on toisenlainen: miksi tutkiminen ja oppiminen on erotettu toisistaan? Kysymyksen kautta päästään yliopistopedagogiikan kysymysten ytimeen: miten yliopistoissa kyettäisiin saamaan aikaan parempaa oppimista ja sitä kautta parempaa opetusta? Muita kysymyksiä joihin kirja

Portimojärvi, Timo  - Ongelmaperustaisen oppimisen verkko, ebook

Ongelmaperustaisen oppimisen verkko

Portimojärvi, Timo

0,00€

Kirjassa yhdistyy kaksi runsaasti huomiota saanutta oppimisen, opiskelun ja opetuksen näkökulmaa - välillä yhdessä välillä erikseen. Ongelmaperustainen oppiminen on jo vakiintunut useissa oppilaitoksissa, ja verkko-opiskelu lisääntyy ja kehittyy…

Korhonen, Vesa - Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka, ebook

Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka

Korhonen, Vesa

0,00€

Huomio kiinnitetään oppimisympäristön pedagogiseen organisointiin ja vuorovaikutuksen ohjaamiseen verkkoperustaisessa ympäristössä. Verkko-opetuksen strategioissa painotetaan usein vain tiloja, laitteita, tukipalveluja ja koulutusta ja oletetaan, että opetus

Savolainen, Hannu - Oppimisen tulevaisuus, ebook

Oppimisen tulevaisuus

Savolainen, Hannu

22,00€

Samalla oppiminen ja oppimisympäristöt muuttuvat: koulujen rinnalle astuvat epämuodolliset sosiaaliset yhteisöt, kiinnostusryhmät ja verkostot. Lapset ja nuoret omaksuvat merkittävän osan tiedoistaan ja taidoistaan internetin ja sosiaalisen median kautta. Tulevaisuuden