Login

Search "oppimateriaali"

Heikkinen, Eino - Suomalainen elämänkulku, ebook

Suomalainen elämänkulku

Heikkinen, Eino

27,00€

Suomalainen elämänkulku koostuu monista osasista. Kirjan artikkeleissa pysähdytään elämänkulun eri pisteisiin, joiden osoitetaan sisältävän säikeitä ajassa eteen- ja taaksepäin ja usealle taholle. Artikkeleissa pohditaan mm. geenien ja nuoruuden…

Heikkinen, Helena - Potilasohjeet ymmärrettäviksi, ebook

Potilasohjeet ymmärrettäviksi

Heikkinen, Helena

25,00€

Kätevä opas potilasohjeiden tekijöille! Kirjassa esitellään helppotajuisesti viestinnän keskeisiä periaatteita ja johdatetaan selkeän taiton perusteisiin. Oppaassa on mukana myös malliohjeita, joiden avulla voi helposti koota olennaisimman tiedon…

Hirvihuhta, Harri - COACHING –  valmenna ja sparraa menestykseen, ebook

COACHING – valmenna ja sparraa menestykseen

Hirvihuhta, Harri

48,00€

Työelämä ei ole enää yhtä janaa vaan spiraalia, katkoja ja uusia alkuja. Se on myös yllättäviä nousuja ja uskallusta vaativia hyppyjä; innostunutta tiimityötä mutta myös valitettavasti raadollista pudotustaistelua keräilyerien viimeisistä…

Hirvihuhta, Harri - RATKAISUN TAITO, ebook

RATKAISUN TAITO

Hirvihuhta, Harri

49,00€

Ratkaisun taito kertoo havainnollisesti, kuinka esimies voi muuttaa ajattelutapaansa ja parantaa kykyään saavuttaa tavoitteensa ja motivoida työntekijöitä onnistumaan. Kirjan ideoita voi soveltaa yksin tai yhdessä toisten esimiesten kanssa. Kirja…

Niemi, Hannele - Rajaton luokkahuone, ebook

Rajaton luokkahuone

Niemi, Hannele

31,20€

Teknologia ja uudet työvälineet ravistelevat totuttuja opetustapoja! Mitä lisäarvoa uusi teknologia tuo oppimiseen ja opetukseen? Mitä toimintakulttuurin muutoksia tarvitaan, kun teknologiaa sovelletaan opetuksen ja oppimisen välineenä?Rajaton…

Roti, Outi - Työnilo -organisaation voimavara, ebook

Työnilo -organisaation voimavara

Roti, Outi

27,00€

Kirja jokaiselle työntekijälle oppaaksi oman työn hahmottamiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen, työyhteisön kehitystoimintaan sekä kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Kirja jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen käsittelee yksittäisen…

Torkkola, Sinikka - Terveysviestintä, ebook

Terveysviestintä

Torkkola, Sinikka

31,00€

Ensimmäinen suomenkielinen monitieteinen terveysviestinnän kirja. Kirjassa käsitellään terveysviestintää niin julkisuuden, median kuin vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kirja on suunnattu terveydenhuollon ja viestinnän ammattilaisille sekä yliopistojen…

Einola-Pekkinen, Virpi - Arvoa aineettomasta pääomasta, ebook

Arvoa aineettomasta pääomasta

Einola-Pekkinen, Virpi

41,00€

- Näkyykö aineeton pääoma kokonaistaseessa? - Miten yhdistät osaamista? - Miten mittaat menestystekijöitä? - Miten jäsennät tulevaisuutta ja tietoa? - Nosta kokemus kunniaan! Kirja ottaa osaa ajankohtaiseen keskusteluun aineettomasta…

Korhonen, Vesa - Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka, ebook

Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka

Korhonen, Vesa

0,00€

Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka kirjassa tarkastellaan tietoverkkojen roolia osana korkeakoulun opetus- ja opiskeluympäristöä. Huomio kiinnitetään oppimisympäristön pedagogiseen organisointiin ja vuorovaikutuksen ohjaamiseen verkkoperustaisessa…

Lazonby – An English Village

Lazonby – An English Village

Lingonet

22,90€

Lazonby – An English Village on aikuisille oppijoille suunnattu englannin kielikylpyohjelma, jossa tehdään vierailu cumbrialaiseen Lazonbyn kylään Luoteis-Englannissa. Ohjelmassa kuljetaan syntyperäisen oppaan mukana kylän maisemissa ja tutustutaan…