Login

Search "onnistuminen"

Kaski, Satu - Onnistumisen taidot: Löydä tie tavoitteisiin, ebook

Onnistumisen taidot: Löydä tie tavoitteisiin

Kaski, Satu

21,90€

Tiet niissä onnistumiseen voivat olla monenlaisia, joskus helppoja, sattumallakin höystettyjä, joskus taas suuria ponnisteluja vaativia. Tavoitteet voivat olla henkilökohtaisia tai ryhmän yhteisiä. Onnistumisen taidot kertoo,

Hallavo, Jaakko - Verkkokaupan rautaisannos 2 - Onnistumisen edellytykset, ebook

Verkkokaupan rautaisannos 2 - Onnistumisen edellytykset

Hallavo, Jaakko

9,90€

Toinen osa, Onnistumisen edellytykset (luvut 4-6), listaa etenemisen edellytyksiä ja sisältää verkkokauppaan etenemisen porrasmallin. Lisäksi keskustellaan kumppanivalinnan merkityksestä. Kirjan tavoitteena on toimia tiedon lähteenä, ymmärryksen lisääjänä

Tiililä, Maarit - Innosta onnistumaan - yhdessä!, ebook

Innosta onnistumaan - yhdessä!

Tiililä, Maarit

57,70€

Onnistuminen ruokkii onnistumista. Syntyy positiivinen kehä, jossa ihmiset voivat käyttää vahvuuksiaan kokonaisvaltaisesti. Innostu johtaja, innosta ja onnistu! Kirja saatavana myös painettuna kirjana Kauppakamarikaupasta!

Liukkonen, Jarmo - Psyykkinen vahvuus - Mielen taitojen harjoituskirja, ebook

Psyykkinen vahvuus - Mielen taitojen harjoituskirja

Liukkonen, Jarmo

29,25€

Jos negatiiviset ajatukset täyttävät pään, usko omaan onnistumiseen on koetuksella. Psyykkisiä taitoja ovat muun muassa keskittymiskyky, mielikuviin eläytyminen, tavoitteenasettelu ja rentoutumiskyky. Taidot ovat kuin kuperkeikka – niitäkin voi kehittää

Meretniemi, Irma - Esimiehen opas kehityskeskusteluihin, ebook

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin

Meretniemi, Irma

14,70€

Koska keskustelujen onnistuminen riippuu viime kädessä avoimesta viestinnästä, kirja paneutuu hyvän vuorovaikutuksen rakentamiseen ja valmentavaan johtajuuteen. Teos on kirjoitettu esimiehelle, joka haluaa onnistua ja saada aikaan entistäkin parempia tuloksia

Harmoinen, Taina - Lypsylehmän ruokinta, ebook

Lypsylehmän ruokinta

Harmoinen, Taina

25,00€

Lypsylehmän ruokinta -kirjan tavoitteena on auttaa maitotilayrittäjää ruokinnan suunnittelussa, toteutuksessa, onnistumisen arvioinnissa ja toiminnan parantamisessa.

Lypsylehmän ruokinta -kirja antaa vinkkejä ruokinnan kokonaisuuden suunnitteluun