Login

Search "oikeustapauksia"

Vanhatalo, Pauliina - Korvaamaton, ebook

Korvaamaton

Vanhatalo, Pauliina

9,00€

Mikä on irtileikkautuneen sormen hinta? Entä ihmiselämän?
Miksi kokenut tuomari ottaa vastaan käräjäoikeuden äitiyslomasijaisuuden? Aamu, avomiehensä ja tämän lapset taakseen jättänyt nainen, ei aio tehdä tunnustuksia työtovereilleen.
Aamu…

Parnila, Kirsi - Työpaikan poissaolot käytännönläheisesti, 2. uud. Painos, ebook

Työpaikan poissaolot käytännönläheisesti, 2. uud. Painos

Parnila, Kirsi

51,40€

Teoksen merkittäviä muutoksia verrattuna edelliseen painokseen: - Vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden vuoksi - Lomapalkan laskeminen perhevapaita käytettäessä - Vuorotteluvapaa - Sairauspoissaoloihin on lisätty oma jakso työkyvyn hallinnan keinoista - Perhevapaiden muutokset, muun muassa

Jääskeläinen, Lauri - Maankäyttö- ja rakennuslaki, ebook

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Jääskeläinen, Lauri

158,00€

Kirjan pohjana ovat lain, sen muutosten ja lisäysten lakiperustelut sekä keskeisimmät lain soveltamista ohjaavat oikeustapaukset. Kirja on kolmiosainen. Ensimmäinen osa on johdatus kaavoitus- ja rakentamisoikeuteen. Kirjan toisessa ja kolmannessa osassa esitetään

Kallio, Ilari - Business Law Forum 2009, ebook

Business Law Forum 2009

Kallio, Ilari

65,00€

Lisäksi mukaan on ensimmäistä kertaa otettu oikeustapausosasto, jossa tuomioistuinten ajankohtaisia ratkaisuja on analysoitu tavanomaisia oikeustapauskommentaareja laajemmasta näkökulmasta.

Kirjoittajat ovat Helsingin

Kyläkallio, Kalle - Yritysjuridiikka – Työoikeus, ebook

Yritysjuridiikka – Työoikeus

Kyläkallio, Kalle

6,90€

Oikeustapaukset ja esimerkit selventävät teoriaa, ja jokaiseen aihepiiriin liittyy tehtäviä. Tämä teos sisältää Yritysjuridiikka-kirjan luvun 13 Työoikeus, jossa käsitellään tiiviisti keskeisimmät asiat työlainsäädännöstä. Aiheita ovat mm. työsuhde,

Kyläkallio, Kalle - Yritysjuridiikka – Yritystoiminta, ebook

Yritysjuridiikka – Yritystoiminta

Kyläkallio, Kalle

9,90€

Oikeustapaukset ja esimerkit selventävät teoriaa, ja jokaiseen aihepiiriin liittyy tehtäviä. Tämä teos sisältää Yritysjuridiikka-kirjan luvut 4 Yritystoiminta, 5 Kirjanpito ja tilintarkastus sekä 6 Kilpailun sääntely ja elinkeinonharjoittajan oikeuksien

Kyläkallio, Kalle - Yritysjuridiikka – Siviilioikeus, ebook

Yritysjuridiikka – Siviilioikeus

Kyläkallio, Kalle

33,00€

Oikeustapaukset ja esimerkit selventävät teoriaa, ja jokaiseen aihepiiriin liittyy tehtäviä. Tämä teos sisältää Yritysjuridiikka-kirjan luvut 1 Johdanto, 2 Oikeustoimi, 3 Edustus, 7 Saamis- ja velkasuhteet, 8 Irtaimen ja kiinteän omaisuuden kauppa, 9 Kuluttajaoikeudet,

Saarinen, Mauri - Työsuhteen pelisäännöt, ebook

Työsuhteen pelisäännöt

Saarinen, Mauri

85,00€

Kirjassa selostetaan aihepiiriin liittyvä uusin työ- ja sosiaalilainsäädäntö, ja oikeustapauksissa ovat mukana uusimmat ja tärkeimmät työtuomioistuimen, työneuvoston, Euroopan unionin tuomioistuimen sekä korkeimman oikeuden tuomiot ja lausunnot.