Login

Search "muutoksen johtaminen"

Tuominen, Kari - Muutoksen johtaminen pähkinässä, ebook

Muutoksen johtaminen pähkinässä

Tuominen, Kari

8,75€

He toteuttavat muutosohjelmia ja hallitsevat niiden riskit sekä varmistavat, että muutosten toteuttaminen on tehokasta ja sen, että sidostyhmäsuhteet hallitaan.
Johtajat viestivät henkilöstölle ja muille sidosryhmille muutoksista

Tuominen, Kari - Oman muutoksen johtaminen pähkinässä, ebook

Oman muutoksen johtaminen pähkinässä

Tuominen, Kari

8,75€

Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.
Kirja esittelee kahta esimiestä, Simoa ja Villeä. He ovat kumpikin arvostettuja ja alansa osaavia. Heillä tuntuu kuitenkin olevan erilainen tapa, miten he suhtautuvat asioihin ja miten he toimivat. Kumpikin on pärjännyt työpaikassaan, mutta voit itse arvioida,

Pirinen, Helka - Esimies muutoksen johtajana, ebook

Esimies muutoksen johtajana

Pirinen, Helka

39,90€

Esimiehen roolina muutoksessa on rakentaa omalla johtamisellaan selkeyttä ja turvallisuutta muutostilanteeseen ja ennakoivuutta työyhteisöön. Teoksessa keskitytään siihen, miten esimies voi yksinkertaistaa

Oksanen, Tommi - CRM ja muutoksen tuska - Asiakkuudet haltuun, ebook

CRM ja muutoksen tuska - Asiakkuudet haltuun

Oksanen, Tommi

21,00€

Jos asiakaslähtöisyys olisikin enemmän kuin pelkkä mantra? Monet yritykset investoivat asiakaslähtöisyyden nimissä CRM-järjestelmiin. Käyttöönoton jälkeen kuitenkin usein huomataan, että hyödyt jäävät kauas asetetuista tavoitteista. CRM:n…

Bergman, Tytti - Johtaja muutoksen ytimessä: Käsikirja uudistumiseen, ebook

Johtaja muutoksen ytimessä: Käsikirja uudistumiseen

Bergman, Tytti

53,65€

Mitä tapahtuu, kun koko organisaatio ottaa uuden suunnan? Miten kaikki saadaan mukaan? Miten hoidetaan kipukohdat? Uudistumisen johtaminen on ihmisten innostamista ja kuljettamista yhteisen, osallistavan suunnittelun kautta uusiin toimintatapoihin. Toisaalta se on

Kirjavainen, Paula - Kehittyvä osaamisen johtaminen, ebook

Kehittyvä osaamisen johtaminen

Kirjavainen, Paula

22,20€

Nykyisessä tieto- ja palveluyhteiskunnassa yritysten menestymisen kannalta ratkaiseva tekijä on taitava osaamisen johtaminen. Tässä julkaisussa Competence management- tutkijaryhmään kuuluneet Paula Kirjavainen, Ritva Laakso-Manninen, Marja-Liisa Manka ja Eliisa Troberg kokoavat

Huotari, Maija-Leena - Johtamishaasteena muutos: Kirjasto akateemisessa yhteisössä, ebook

Johtamishaasteena muutos: Kirjasto akateemisessa yhteisössä

Huotari, Maija-Leena

0,00€

Mitä haasteita akateeminen johtajuus kohtaa korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen murroksessa? Miten yliopistokirjaston johto voi varmistaa, että kirjaston kokoelmat ja palvelut sekä näiden kehittämiseen tarvittava henkilökunnan osaaminen vastaavat asiakkaiden muuttuvia tarpeita? Miten kansalliset ja kansainväliset