Login

Search "mittaaminen"

Jokipii, Pirjo - Maatilayrityksen kilpailukyky, ebook

Maatilayrityksen kilpailukyky

Jokipii, Pirjo

13,30€

Globalisaatio vaikuttaa maatilayrityksiin kiristyneenä kilpailuna. Vain kilpailukykyiset yritykset voivat olla olemassa ja menestyä. Maatilayritysten, samoin kuin kaikkien muidenkin yritysten, menestyminen perustuu kilpailukykyisyyteen muuttuvissa olosuhteissa.…

Tuominen, Kari - Avaintulokset pähkinässä - EFQM 9, ebook

Avaintulokset pähkinässä - EFQM 9

Tuominen, Kari

8,75€

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.
Menestyvät organisaatiot mittaavat monipuolisesti ja kattavasti strategian ja toimintaperiaatteiden pääkohtien toteutumista ja saavuttavat niissä erinomaisia…

Suomala, Olli Manninen Petri - Laskentatoimi johtamisen tukena, ebook

Laskentatoimi johtamisen tukena

Suomala, Olli Manninen Petri

From 8,80€

Laskentatoimi johtamisen tukena -teoksessa esitellään johdon laskentatoimen peruskäsitteet ja laskentamenetelmät ja ankkuroidaan ne käytännön päätöksentekotilanteisiin. Kirjassa havainnollistetaan, kuinka laskennan menetelmiä voidaan käyttää…

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen, ebook

Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen

Tuominen, Kari

28,40€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Lean ei ole itseisarvo, vaan sen on tuettava yrityksen päivittäistä toimintaa ja pitkän aikavälin tavoitteita.
Strategiset tavoitteet ja suunnitelmat luovat pohjan lean-periaatteiden kehittämisohjelmalle.…