Login

Search "menetelmät"

Alasuutari, Pertti - Laadulliset menetelmät kauppatieteissä, ebook

Laadulliset menetelmät kauppatieteissä

Alasuutari, Pertti

20,40€

Laadullisten tutkimusmenetelmien merkitys kauppatieteissä on lisääntynyt viimeisten 20 vuoden aikana. Yritysorganisaatiot ovat entistä joustavampia ja monikulttuurisempia, kuluttajien subjektiivisten valintojen merkitys taloudessa on kasvanut, ja kauppatieteissä on tapahtunut samanlainen

Alasuutari, Pertti - Laadulliset menetelmät kauppatieteissä, ebook

Laadulliset menetelmät kauppatieteissä

Alasuutari, Pertti

20,40€

Laadullisten tutkimusmenetelmien merkitys kauppatieteissä on lisääntynyt viimeisten 20 vuoden aikana. Yritysorganisaatiot ovat entistä joustavampia ja monikulttuurisempia, kuluttajien subjektiivisten valintojen merkitys taloudessa on kasvanut, ja kauppatieteissä on tapahtunut samanlainen

Juuti, Pauli - Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät, ebook

Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät

Juuti, Pauli

27,75€

Tutkimuksessa on pystyttävä valitsemaan sopiva lähestymistapa ja menetelmä - keino, jolla hankitaan uutta tietoa todellisuudesta. Metodien tuntemus auttaa myös suhtautumaan kriittisesti tarjolla olevaan informaatioon, mikä on erityisen tärkeää globaalin tiedonvälityksen

Huuskonen, Saija - Metsänkasvatus - menetelmät ja kannattavuus, ebook

Metsänkasvatus - menetelmät ja kannattavuus

Huuskonen, Saija

27,30€

Kirjassa opastetaan sekä tasaikäisrakenteisen että eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksen eri menetelmiin ja niiden perusteisiin viimeisimmän tutkimustiedon valossa. Uudistetun metsälain avaamat mahdollisuudet metsänkasvatuksessa on otettu huomioon tarkasteluissa.

Näkki, Pirjo - Asiakastyön menetelmiä
sosiaalialalla, ebook

Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalla

Näkki, Pirjo

47,00€

52,20€

Tässä kirjassa esitellään keskeisiä yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä sekä moniammatillisen asiakaslähtöisen työorientaation näkökulmaa osana uudistuvaa sosiaalityön asiantuntijuutta. Sosiaalisten suhteiden epävakaus ja monimutkaisuus näkyvät sosiaalialan asiakastyössä.