Login

Search "lisäarvo"

Mattsson, Juha - Best Cases in B2B Sales Management, ebook

Best Cases in B2B Sales Management

Mattsson, Juha

31,50€

Myynti on liiketoiminnan perusedellytys! Suomalaisten yritysten myyntiosaamisesta on keskusteltu paljon ja todettu siinä olevan parantamistarvetta. Fyysisten tuotteiden myynnistä ollaan siirtymässä kokonaisratkaisujen ja lisäarvon myyntiin. Tämä…

Santalainen, Timo J. - Strateginen ajattelu ja toiminta, ebook

Strateginen ajattelu ja toiminta

Santalainen, Timo J.

63,85€

Timo Santalainen näyttää, miten strategiatyö liitettynä päivittäiseen toimintaan parantaa organisaatioiden menestystä erityisesti haastavina aikoina. Strategiat juurrutetaan organisaatioon "molempikätisesti": samanaikaisena strategisena ajatteluna…

Martikainen, Jukka-Pekka - Kunnallisen tilintarkastuksen ulkoistaminen, ebook

Kunnallisen tilintarkastuksen ulkoistaminen

Martikainen, Jukka-Pekka

0,00€

Tampereen yliopiston tutkijat pyrkivät tässä teoksessa selvittämään, miten kilpailun avautuminen on vaikuttanut kunnalliseen tilintarkastukseen, mitä lisäarvoa tilintarkastus tuo kunnille ja ovatko kunnat tyytyväisiä hankkimiinsa tilintarkastuspalveluihin. Kirjan

Niemi, Hannele - Rajaton luokkahuone, ebook

Rajaton luokkahuone

Niemi, Hannele

27,70€

Teknologia ja uudet työvälineet ravistelevat totuttuja opetustapoja! Mitä lisäarvoa uusi teknologia tuo oppimiseen ja opetukseen? Mitä toimintakulttuurin muutoksia tarvitaan, kun teknologiaa sovelletaan opetuksen ja oppimisen välineenä?Rajaton luokkahuone tarjoaa aidoissa luokka-

Valanko, Eero - Sponsorointi - Yhteistyökumppanuus strategisena voimana, ebook

Sponsorointi - Yhteistyökumppanuus strategisena voimana

Valanko, Eero

17,85€

Kaikki voittavat, kun kohde ja sponsori tuottavat yhdessä elämyksellistä sisältöä kohderyhmille ja yhteisöille; näin saadaan mitattavaa lisäarvoa molempien liiketoimintaan. Kirja on ajankohtainen, kattava hakuteos ja runsas buffetpöytä kaikille, joiden

Kangaspunta, Seppo - Terveyskanavan tarina, ebook

Terveyskanavan tarina

Kangaspunta, Seppo

0,00€

Lisäarvotelevision huuma, teknologinen vauhtisokeus ja väärä mielikuvamarkkinointi merkitsivät startin epäonnistumista Suomessa. Supertelevision visio kaikkosi ja uudistus asettui vaiheittaiselle tielle. Kirja on raportti digi-tv:n ensimmäisestä vaiheesta.

Ruckenstein, Minna - Lapsuus ja talous, ebook

Lapsuus ja talous

Ruckenstein, Minna

25,70€

Kuitenkin lapsuuden avulla synnytetään valtavaa taloudellista lisäarvoa: markkinoilla luodaan yhä uusia tuotteita ja palveluita, joilla vaatetetaan, viihdytetään ja kehitetään vauraan maailman lapsia. Lapsuuden erottaminen taloudellisesti tuottavasta toiminnasta