Login

Search "lean-toteuttaminen"

Tuominen, Kari - Lean käytännössä, ebook

Lean käytännössä

Tuominen, Kari

42,55€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Tässä kirjassa kuvataan yritysesimerkkejä lean-periaatteiden ja -käytäntöjen kehittämisestä ja soveltamisesta.
Caset kertovat, miten kehittämisohjelman tavoitteet asetettiin, miten kehittäminen organisoitiin ja toteutettiin sekä

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua lean kulttuurin luomiseen - pikaopas, ebook

Tehoa ja laatua lean kulttuurin luomiseen - pikaopas

Tuominen, Kari

8,75€

Ollakseen lean, jokaisessa prosessissa on toimittava yhden-mukaisin periaattein. On tuotettava tuotteita ja palveluja ulkoisten tai sisäisten asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. On toimittava kulttuurissa, jossa jokainen pyrkii jatkuvaan parantamiseen.
Omassa organisaatiossanne

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen - pikaopas, ebook

Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen - pikaopas

Tuominen, Kari

8,75€

Strategiset tavoitteet ja suunnitelmat luovat pohjan lean-periaatteiden kehittämisohjelmalle. Ilman niitä ohjelma jää tyhjän päälle.
Omassa organisaatiossanne voitte porukalla arvioida omia strategisen johtamisen periaatteita ja verrata niitä kirjan esimerkkeihin.

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua lean kulttuurin luomiseen, ebook

Tehoa ja laatua lean kulttuurin luomiseen

Tuominen, Kari

34,90€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Kirja käsittelee lean-kulttuurin peruspilareita: " johtajuutta ja eettisiä periaatteita " henkilöstön oppimista ja kehittymistä " osallistumista ja valtuuttamista " parhaiden tietojen ja käytäntöjen siirtämistä " ihmisten ja ympäristön

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua markkinoinnin kehittämiseen - pikaopas, ebook

Tehoa ja laatua markkinoinnin kehittämiseen - pikaopas

Tuominen, Kari

8,75€

Markkinoinnin strategiset tavoitteet ja suunnitelmat luovat pohjan lean-ohjelmalle sekä sen tulosten hyödyntämiselle markkinoilla.
Lean tukee yrityksen pyrkimyksiä hankkia kilpailuetuja markkinoilla ja pitää asiakkaat tyytyväisinä.
"Kehitämme myyntiprosessimme

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen, ebook

Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen

Tuominen, Kari

28,40€

Strategiset tavoitteet ja suunnitelmat luovat pohjan lean-periaatteiden kehittämisohjelmalle. Ilman niitä ohjelma jää tyhjän päälle.
Tässä kirjassa havainnollistetaan strategisen suunnitteluprosessin merkitystä kilpailuetujen kehittämiselle ja menestymiselle.