Login

Search "lean-kulttuuri"

Tuominen, Kari - Lean - kohti täydellisyyttä, ebook

Lean - kohti täydellisyyttä

Tuominen, Kari

34,90€

Matka alkaa oppimalla lean-tekniikoita ja ymmärtämällä niiden periaatteet elävänä ja ainaisesti kehittyvänä järjestelmänä.
Yritys saavuttaa merkittäviä tuloksia, kun riittävä määrä prosesseja toimii lean-periaatteiden

Tuominen, Kari - Lean käytännössä, ebook

Lean käytännössä

Tuominen, Kari

42,55€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Tässä kirjassa kuvataan yritysesimerkkejä lean-periaatteiden ja -käytäntöjen kehittämisestä ja soveltamisesta.
Caset kertovat, miten kehittämisohjelman tavoitteet asetettiin, miten kehittäminen organisoitiin ja toteutettiin sekä

Tuominen, Kari - Lean - kohti täydellisyyttä - pikaopas, ebook

Lean - kohti täydellisyyttä - pikaopas

Tuominen, Kari

Not available

Matka alkaa oppimalla lean-tekniikoita ja ymmärtämällä niiden periaatteet elävänä ja ainaisesti kehittyvänä järjestelmänä.
Yritys saavuttaa merkittäviä tuloksia, kun riittävä määrä prosesseja toimii lean-periaatteiden

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen - pikaopas, ebook

Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen - pikaopas

Tuominen, Kari

8,75€

Strategiset tavoitteet ja suunnitelmat luovat pohjan lean-periaatteiden kehittämisohjelmalle. Ilman niitä ohjelma jää tyhjän päälle.
Omassa organisaatiossanne voitte porukalla arvioida omia strategisen johtamisen periaatteita ja verrata niitä kirjan esimerkkeihin.

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua lean kulttuurin luomiseen, ebook

Tehoa ja laatua lean kulttuurin luomiseen

Tuominen, Kari

34,90€

Saatavilla painettuna ja e-kirjana
Kirja käsittelee lean-kulttuurin peruspilareita: " johtajuutta ja eettisiä periaatteita " henkilöstön oppimista ja kehittymistä " osallistumista ja valtuuttamista " parhaiden tietojen ja käytäntöjen siirtämistä " ihmisten ja ympäristön

Sandberg, Sheryl - Lean in: Naiset ja menestymisen taito, ebook

Lean in: Naiset ja menestymisen taito

Sandberg, Sheryl

14,60€

Naiset ja ura - näkemystä ja kokemusta huipulta
Miten rakentaa itsensä näköistä menestystä? Tämä nainen sen tietää.
Kylmä totuus on, että miehet hallitsevat edelleen maailmaa. Naisen tie huipulle voi katketa yhteiskunnan rakenteisiin, ulkoisiin esteisiin. Tämä kirja keskittyy vähemmän käsiteltyihin sisäisiin

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua markkinoinnin kehittämiseen - pikaopas, ebook

Tehoa ja laatua markkinoinnin kehittämiseen - pikaopas

Tuominen, Kari

8,75€

Markkinoinnin strategiset tavoitteet ja suunnitelmat luovat pohjan lean-ohjelmalle sekä sen tulosten hyödyntämiselle markkinoilla.
Lean tukee yrityksen pyrkimyksiä hankkia kilpailuetuja markkinoilla ja pitää asiakkaat tyytyväisinä.
"Kehitämme myyntiprosessimme

Tuominen, Kari - Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen, ebook

Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen

Tuominen, Kari

28,40€

Strategiset tavoitteet ja suunnitelmat luovat pohjan lean-periaatteiden kehittämisohjelmalle. Ilman niitä ohjelma jää tyhjän päälle.
Tässä kirjassa havainnollistetaan strategisen suunnitteluprosessin merkitystä kilpailuetujen kehittämiselle ja menestymiselle.